Nieuw systeem voor woonruimteverdeling opnieuw uitgesteld

Het nieuwe puntensysteem voor woonruimteverdeling wordt pas in 2023 ingevoerd. Bij het nieuwe systeem is niet langer de inschrijftijd bepalend. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je eerder een huis krijgt toegewezen.

Aanvankelijk zou het systeem halverwege 2021 worden ingevoerd. Wethouder Songül Mutluer (PvdA) stelde dat een jaar uit omdat WoningNet en Woonmatch Waterland nog niet klaar waren. Ook medio 2022 wordt niet gehaald. Het wordt nu begin 2023.

Volgens Mutluer is er “meer tijd nodig voor goede voorlichting en een goede werking van het nieuwe woonruimte verdeelsysteem.” Het systeem moet ook uitgebreid met panels van woningzoekenden getest worden. Maar uit de brief van de wethouder blijkt ook dat het systeem nog niet klaar is:

“De complexiteit en omvang van het project vraagt dit jaar van alle samenwerkende partijen en leveranciers een grote inspanning.”

Tot dusver telde vooral de inschrijfduur mee bij het toewijzen van een sociale huurwoning, naast zaken als een urgentie. Deze worden nu aangevuld met de nieuwe voorwaarden. Het nieuwe systeem:

  • Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  • Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten. Je krijgt die punten als je minimaal 4 keer per maand actief zoekt.
  • Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten. Die ‘situaties’ zijn: gescheiden ouders die voor kinderen zorgen, ouders met kinderen die ergers ‘inwonen’ en jongeren die thuiswonen en in een ‘problematische situatie’ zitten.

Filmpje (mei 2020):