Wie fanatiek naar een huis zoekt, maakt in de toekomst meer kans op een sociale huurwoning.

Ook gescheiden ouders die voor kinderen zorgen, ouders met kinderen die inwonen en jongeren die nog thuiswonen en in een ‘problematische situatie’ zitten gaan in de toekomst meer kans maken.

Tot dusver telde vooral de inschrijfduur mee bij het toewijzen van een sociale huurwoning, naast zaken als een urgentie. Deze worden nu aangevuld met de nieuwe voorwaarden.

Het systeem zou moeten worden ingevoerd in Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. In juni kunnen mensen hun mening over het systeem geven. De planning is om het systeem medio 2021 in te voeren.

Wat houdt het nieuwe systeem in?

  • Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  • Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten. Je krijgt die punten als je minimaal 4 keer per maand actief zoekt.
  • Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten. Die ‘situaties’ zijn: gescheiden ouders die voor kinderen zorgen, ouders met kinderen die ergers ‘inwonen’ en jongeren die thuiswonen en in een ‘problematische situatie’ zitten.

Wethouder Songül Mutluer zegt in het persbericht van Zaanstad:

“In het nieuwe voorstel zit wat ons betreft vooral de meerwaarde in de aandacht voor specifieke groepen, waarbij bepaalde situaties met kinderen en jongeren extra zwaar wegen. Er komt nu een betere balans tussen deze groepen en de ruimte voor reguliere woningzoekenden. En voor Zaanstad geldt dat we sowieso de wettelijke ruimte om eigen inwoners voorrang te geven maximaal blijven benutten.”

Hier het filmpje met de uitleg:

Van 2 juni tot en met 28 juli kunnen inwoners hun reactie geven op het voorstel bij de gemeente Zaanstad. Eind 2020 wordt door de vijftien gemeenteraden een besluit genomen over het definitieve voorstel. Informatie is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl. Inwoners kunnen hun reactie per e-mail versturen naar woonruimteverdeling@zaanstad.nl