Het nieuwe puntensysteem voor woonruimteverdeling wordt per 16 januari 2023 ingevoerd. Bij het nieuwe systeem is niet langer de inschrijftijd bepalend. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je eerder een huis krijgt toegewezen.

Aanvankelijk zou het systeem halverwege 2021 worden ingevoerd wat later werd uitgesteld tot medio 2022. Het wordt nu begin 2023.

Tot dusver telde vooral de inschrijfduur mee bij het toewijzen van een sociale huurwoning, naast zaken als een urgentie. Deze worden nu aangevuld met de nieuwe voorwaarden. Het nieuwe systeem:

  • Wachtpunten (inschrijftijd): per jaar wordt één wachtpunt opgebouwd. Wachtpunten zijn de basis en lopen altijd door.
  • Zoekpunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van dertig punten. Je krijgt die punten als je minimaal 4 keer per maand actief zoekt.
  • Situatiepunten: per maand wordt één punt opgebouwd met een maximum van twaalf punten. Die ‘situaties’ zijn: gescheiden ouders die voor kinderen zorgen, ouders met kinderen die ergers ‘inwonen’ en jongeren die thuiswonen en in een ‘problematische situatie’ zitten.

UPDATE: lees ook de reactie van Bas Sommeijer hieronder waar ze aller details uitlegt.

ZVH schrijft aan haar huurders:

“Iedereen die ingeschreven staat bij WoningNet Stadsregio Amsterdam en Woonmatch Waterland krijgt hiermee te maken. Met dit nieuwe systeem kunnen zij straks zelf punten op- en afbouwen. Als u per maand vier keer of meer op een woning reageert, bouwt u punten op. En dat biedt kansen. Vooral voor de mensen die dringend op zoek zijn naar een woning, maar geen of bijna geen inschrijftijd hebben.”