Nieuwe bomen bij Buitenhuizen

Langs de ‘Natuuroever Buitenhuizen’ aan het Noordzeekanaal laat Rijkswaterstaat nieuwe bomen planten. Eerder dit jaar heeft Rijkswaterstaat hier populieren laten kappen die aan het eind van hun levensduur waren.

Op de plek van de populieren komen ruim 300 bomen en 120 heesters terug: zwarte populier, ratelpopulier, Noorse- en veldesdoorn, els, ruwe- en zachte berk, haagbeuk, wintereik, zoete kers, wilde appel, lijsterbes, winterlinde.

De werkzaamheden gaan door tot 23 december 2022. Er zal gewerkt worden op werkdagen tussen 7:00-18:00 uur. Alle werkzaamheden vinden plaats vanaf het wandelpad langs de natuuroever, het pad is in deze periode afgesloten voor het publiek. Het verkeer op de N246 zal geen hinder ondervinden.

Deze winter worden nog zogeheten vissenbossen aangelegd: stapels wilgentakken die onder water schuilplaatsen bieden aan jonge vissen.

Afgelopen zomer zijn ook twee verblijfkasten (foto boven) voor rosse- en dwergvleermuizen en een torenvalkkast bij de natuuroever geplaatst. Een van de kasten staat net voorbij het kijkscherm bij de oeverzwaluwwand, waar dit jaar een paartje ijsvogels heeft gebroed. 

In augustus is in de natuuroever ook een ooievaarsnest geplaatst. De natuurimpuls is in samenwerking met Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) tot stand gekomen. Afgelopen september boorden vrijwilligers van KMZ broedgaten voor wilde bijen, wat komend voorjaar een vervolg zal krijgen.

De natuuroever bij Buitenhuizen maakt deel uit van wandelroutes, zoals het Noord-Hollandpad. Informatieborden vertellen de bezoekers meer over de omgeving. Dit natuurgebied langs de oevers van het Noordzeekanaal is een thuis voor allerlei dieren: oeverzwaluwen en ijsvogels hebben hun weg naar de broedwanden gevonden, er zijn diverse riet-zangvogels te beluisteren en vissen en andere diertjes schuilen en rusten in het ondiepe water. 

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Rens Kamminga

    Na alle berichten over bomen kap, ‘geplande kap – ongeplande kap – vergissing kap – grootschalige kap – illegale kap’ , nu een bericht over het tegenovergestelde, ‘De bomen plant’. Ik ben blij verrast dat deze plannen op het punt van ontspruiten staat. Nu nog de 3 bomen waar ik al 3 (drie) jaar tevergeefs bij de gemeente om smeek. Kunnen waarschijnlijk geen keuze maken in het ras. Ik raad aan één van de bovenstaande soorten te kiezen, stuk voor stuk pracht bomen. “PLANT YOUR PLANET!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *