De bedrijveninvesteringszone (BIZ) Businesspark Wormerveer gaat niet door. Bij de ondernemers van het bedrijventerrein Molletjesveer – Noorderveld werd te weinig steun voor een BIZ geconstateerd.

De gemeente Zaanstad die de regeling moet goedkeuren omdat zij voor de financiële afwikkeling moeten zorgen, stelde vast dat er sprake is van onvoldoende draagvlak.

Over de BIZ moet door ondernemers gestemd worden. Van de totaal 597 verzonden stembiljetten, zijn 306 biljetten correct ingevuld. Van die ondernemers hebben 142 vóór inwerkingtreding gestemd (46 procent) en 164 (54 procent) tegen. Omdat ten minste tweederde vóór had moeten stemmen, betekende dat het einde van de BIZ.

Een BIZ wordt gefinancierd via een opslag op de WOZ en dat is iets dat de meeste ondernemers kennelijk niet zagen zitten. Met het extra geld kan de BIZ dit bijvoorbeeld investeren in promotie, veiligheid en duurzaamheid.

De BIZ Wormerveer zou in feite een professionalisering van de bestaande Bedrijvenvereniging Noorderveld Molletjesveer (tegenwoordig Businesspark Wormerveer) worden. Voorzitter Dick Dekker zei bij de lancering van de plannen:

“We hebben de ambitie om een excellent en het meest aansprekende bedrijventerrein van Nederland te zijn. Om deze ambitie waar te maken is het essentieel om gezamenlijk invulling te geven aan de doelen en het écht met zijn allen te doen. Tijdens de laatste ALV lieten leden aan het bestuur blijken behoefte te hebben aan het verkennen van de mogelijkheden tot het oprichten van een BIZ. Deze handschoen is opgepakt.”

Bij een eerdere ‘informele’ draagvlakmeting waren de toen aanwezige leden voor. De definitieve stemming viel dus anders uit.

Door Piet Bakker. Bronnen: website BIZ, Mededelingen Zaanstad. Foto van BIZ-bijeenkomst waarbij plannen werden gepresenteerd.