BIZ Stadshart in 2019 van start

Vanaf 1 januari 2019 heeft het Stadshart van Zaandam officieel een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

De BIZ wordt gefinancierd door een opslag op de OZB en is bedoeld om het stadshart aantrekkelijker, bekender en veiliger te maken.

De plannen voor de BIZ werden voor de zomer ingediend. Bedrijven moesten via een draagvlakmeting aangeven of ze met de BIZ instemden. Eind oktober was er nog geen meerderheid waarna Zaanstad de termijn waarbinnen ondernemers hun mening konden laten weten verlengde. Nu is die meerderheid er wel.

Ondernemers gaan jaarlijks een bijdrage betalen die door de gemeente wordt geïnd. De BIZ start vanaf 1 januari 2019, voor een periode van 5 jaar.

Wethouder Economische Zaken Gerard Ram zegt in het persbericht van de gemeente:

“Ondernemers die op deze manier de samenwerking zoeken kunnen een extra toegevoegde waarde leveren aan de stad. Voor de binnenstad en voor ons is dit mooi nieuws’ Uiteraard moeten we bekijken hoe de BIZ in de praktijk werkt en zorgvuldig evalueren. Maar wij denken dat dit kan leiden tot het verder verbeteren van ons winkelgebied.”

Ram zegt ook dat wat hem betreft ook “andere gebieden in Zaanstad het goede voorbeeld van de Zaanse binnenstad volgen”.

Uit de draagvlakmeting bleek dat er van de 302 verzonden stembiljetten er 184 zijn ingeleverd bij de gemeente. Daarvan hebben 126 bijdrageplichtigen vóór inwerkingtreding gestemd, 56 bijdrageplichtigen tegen en 2 hebben neutraal gestemd.

De totale WOZ-waarde van de voorstemmers was hoger dan die van de tegenstemmers, ook dat was een voorwaarde voor invoering.

De voorzitter van het oprichtingsbestuur van BIZ Stadshart Zaandam, Colette Hesse van ANS-mode zegt in het persbericht:

“Alle ondernemers werken aan hetzelfde doel; meer bezoekers en meer bestedingen in de stad. Door samen te werken bereiken we een grotere financiële slagkracht, bijvoorbeeld door betere promotie van onze mooie binnenstad. Samen creëren we een sfeervollere binnenstad bijvoorbeeld door het organiseren van feestverlichting en evenementen.”

Frans Wittenberg, oud ondernemer van het stadshart en een van de drijvende krachten achter het BIZ-initiatief zegt in een bericht van BIZ:

“Ik kan nu met een gerust hart het spreekwoordelijke stokje overdragen aan een nieuwe generatie ondernemers, die zich blijft inzetten voor een mooi stadshart die de toekomst met vertrouwen tegenmoet kan zien.”

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *