De op non-actief gestelde hoofdredacteur van RTV Zaanstreek, Dré Prijs, rekent via een brief aan de gemeenteraad af met het bestuur van de lokale omroep die hij laksheid, lafheid en incompetentie verwijt. De brief is medeondertekend door Dustin Benjamins.

De problemen bij de omroep bereiken in augustus een hoogtepunt als het bestuur Prijs voor de rest van zijn contractperiode “vrijstelt van werkzaamheden“. Veel vrijwilligers zijn dan al opgestapt of geschorst terwijl de nieuwsvoorziening zo goed als opgedroogd is.

Prijs en Benjamins zijn ondertussen een eigen website begonnen die ze Radio & TV Zaanstreek noemen. Prijs wordt tot het eind van dit jaar doorbetaald door RTV Zaanstreek.

De verwijten van Prijs richting het bestuur van de lokale omroep zijn fors, maar zo stelt Prijs:

“De schandalige uitingen in de media (smaad en laster), maar ook op Facebook en via e-mails en de manier waarop ondergetekenden op straat worden bespuwd en worden beschuldigd van feiten waarvoor zij juist niet verantwoordelijk zijn, vraagt om een inhoudelijke reactie.”

TV-kanaal

Prijs schrijft dat de tv-ambities uiteindelijk de oorzaak zijn geworden van de problemen bij de omroep. Het bestuur heeft tegen advies van Prijs dat doorgedrukt en onderschat welke gevolgen dat voor de organisatie zou hebben. Toen de zaak escaleerde heeft men niet of te laat ingegrepen.

Volgens Prijs bemoeiden bestuursleden zich zelfs met het soort van camera’s en computers dat aangeschaft zouden moeten, alles moest op een koopje terwijl besluiten lang werden uitgesteld “het kostte allemaal ongelooflijk veel tijd (…) ellenlange discussies.”

Voor de technische realisatie werd een contract voor drie jaar (20.000 euro per jaar) aangegaan. Dat betekent dat bijna een kwart van de totale subsidie van Zaanstad hieraan besteed werd, in techniek dus, niet in journalistiek.

Prijs was tegen een traditioneel tv-kanaal maar boog voor de druk vanuit het bestuur:

“Als je niet in staat bent om een volwaardige programmering aan te bieden met veel afwisseling, krijg je veel herhalingen en haken kijkers af. Het bestuur vond echter dat er nog een voldoende groot publiek was voor een TV-kanaal en dat het internetgebruik nog niet zo’n vlucht had genomen in de Zaanstreek.”

Het tv-kanaal moest gevuld worden met een “nieuwsprogramma (ZaanTV Nieuws) dat twee keer per week wordt ververst.”

“Aanvankelijk startte de omroep met zo’n 15 TV-medewerkers. Gaandeweg werd dat minder (…). Dat probleem werd opgelost door meer met stagiairs te gaan werken. (…) In 2017 begonnen vrijwilligers van de omroep te klagen over de ruimte die stagiairs innamen. Uiteindelijk leidde dat tot de afspraak dat er nog maar twee stageplaatsen per seizoen mochten worden ingevuld. (…) Daardoor bleef het bemensingsprobleem voortdurend aanwezig.”

Dustin Benjamins

ZaanTV zou per week acht onderwerpen moeten coveren maar dat werd lastig. Het probleem werd eind 2016 ‘opgelost’ door Dustin Benjamins “vanwege zijn beschikbaarheid 24/7”. Prijs en Benjamins trekken veelvuldig samen op:

“Omdat Benjamins wel beschikbaar was, werd hij regelmatig ingezet. Veel onderwerpen zijn door hem en mij gezamenlijk gedraaid (…). Omdat de planning van de programmering (een technische, vrij lastige ICT-)handeling was, die door mij werd gedaan, heb ik Benjamins gevraagd of hij daarin getraind wilde worden. Hij bleek daar voor te porren en had ook voldoende vaardigheden om het te kunnen.”

De hoofdrol van Benjamins valt niet bij iedereen goed: “TV-medewerkers die moeilijk bereikbaar waren gingen wel morren over de inzet van Benjamins en mij. Een medewerker stelde dat het geen Dustin-TV moest worden.”

Een groepje medewerkers stapte in april 2017 naar het bestuur die een “confrontatie tussen de klagers, Prijs en Benjamins” organiseerden, “de bijeenkomst liep volledig uit de hand”. Benjamins mocht een maand niet meer voor tv werken maar deed dat op verzoek van Prijs toch eenmaal, omdat “onvoldoende bemensing geregeld kon worden”. Hierdoor escaleerde de zaak opnieuw en werd professionele ‘mediation’ ingezet, wat uitmondde in:

“een advies aan het bestuur om of Dustin te ontslaan (met het risico dat dan waarschijnlijk ook de Hoofdredacteur volgt), of om Dustin te handhaven maar uitsluitend nadat keiharde afspraken met hem zouden zijn gemaakt. Het bestuur koos er voor om de overeenkomst met Dustin te beëindigen.”

Omdat medewerkers afhaakten kon de zomerprogrammering niet gerealiseerd worden. Eind augustus besloot het bestuur “Dré vanaf 29 augustus vrij te stellen van zijn werkzaamheden voor RTV Zaanstreek t/m 31 december 2017.”

Dré Prijs over de periode:

“Het bestuur heeft hierbij een weinig competente houding aangenomen. Bovendien probeerde het bestuur mijn privéleven te beïnvloeden door twijfels uit te spreken over mijn loyaliteit aan de omroep (…) De hele affaire is bijzonder beschadigend geweest voor zowel Dustin Benjamins, als voor mij. Dat we nu pas met dit weerwoord komen in openbaarheid heeft te maken met het feit dat we nog steeds heel veel last ondervinden van de manier waarop de lokale omroep, i.c. haar bestuur korte metten heeft gemaakt met twee medewerkers.”

Brief verwijderd

De brief van Prijs en Benjamins verscheen gister op het Raadsinformatiesysteem van Zaanstad maar werd later verwijderd “op verzoek van de afzender”. Na een telefoontje van De Orkaan met de afdeling communicatie verscheen de mededeling dat er een brief van ‘een inwoner’ over RTV Zaanstreek is. De brief zelf is niet meer beschikbaar, alleen raadsleden kunnen hem inzien.

De Orkaan heeft de brief (6 kantjes) in bezit en ervoor gekozen om er ondanks de ‘verwijdering’ toch – met enige terughoudendheid – uit te citeren. RTV Zaanstreek wordt namelijk door de gemeente met belastinggeld gesubsidieerd en de besteding van dat geld is daarom relevant.

Het bestuur van RTV Zaanstreek is om commentaar gevraagd maar heeft nog niet op dit verzoek gereageerd.

Foto boven: de omslagfoto met Dré Prijs en Dustin Benjamins van de Facebook-pagina van Radio & TV Zaanstreek (12 augustus 2017).