Voor de eerste twee bouwblokken van fase 1 van het Oostzijderpark bij de Bernhardbrug-rotonde, heeft Zaanstad een omgevingsvergunning afgegeven.

De gemeente kondigde eerder al aan dat eind dit jaar met de bouw gestart zou moeten worden.

Zaanstad heeft van het Rijk € 20,6 miljoen gekregen om de woningbouwplannen te versnellen in het centrum van Zaandam en in de Kogerveldwijk. Zaanstad gaat dat besteden aan het inrichten van de openbare ruimte (parken) en de infrastructuur (parkeren, wegen). De twee gebieden omvatten 25 verschillende bouwprojecten. De Orkaan loopt al die plannen de komende weken langs. Vandaag: Oostzijderpark.

“Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet”

Waar komt het?

Het plan verrijst bij de rontonde (Prins Bernhardbrug, ZMC) achter de brandweerkazerne op het voormalige VVZ-terrein.

Zie de kaart onderaan dit artikel voor de precieze locatie.

Wat komt er?

Het bidbook van Zaanstad:

“530 woningen, een kinderdagverblijf en een Grand Café bij het station. Het is een groene maar stedelijke woonwijk, met zoveel mogelijk inpandig parkeren. Het plangebied is volledig in eigendom bij de gemeente en kent daardoor een bijbehorende eigen grondexploitatie. De uitgeefbare grond is inmiddels verkocht aan projectcombinatie Timpaan/De Ontwikkeladviseur die zich hebben verenigd in Oostzijderpark BV.

De start bouw is eind 2020 gepland. Het gebied is reeds opgehoogd en de zetting heeft al plaatsgevonden. Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet.”

Aanvankelijk zou het gaan om 381 woningen, later om circa 400 en nu dus om 530. Kortom, een behoorlijke ‘verdichting’.

Het plan is ook één van de 16 ‘snelle projecten’ van Zaanstad, waarvan uiterlijk in 2021 de bouw zou moeten beginnen.

Het wordt ook “de eerste regenboogwijk van Nederland. De straten zullen er namen krijgen van voorvechters van diversiteit en gelijke rechten” aldus Zaanstad.

De twee bouwblokken die als eerste gebouwd worden bestaan uit 171 vrije sector huurappartementen, waarvan 10 procent ‘middeldure huurwoning’ en 24 koopappartementen. De woningen worden aangesloten op het warmtenet. Wethouder Wessel Breunesse: “Mooi dat er nu vaart zit in de ontwikkeling van deze groene wijk. Op naar de eerste paal wat mij betreft!”

Ook de overige vijf bouwblokken liggen spoedig in de planning. Wethouder Songül Mutluer:

“We hebben afgesproken dat er 30% sociaal programma in Oostzijderpark komt. Dit sociaal programma wordt in de overige vijf bouwblokken gerealiseerd. Dan gaat het om sociale huurwoningen, betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) voor de Zaanse koopstarter en via Kamers met Kansen bieden we samen met zorgpartners huisvesting voor kwetsbare jongeren.”

Hoever is het plan al?

De grond is bouwrijp, het bestemmingsplan is goedgekeurd en de omgevingsvergunning verleend. Daarna is er nog een bezwaartermijn van zes weken. Eind 2020 startbouw is optimistisch maar niet geheel onmogelijk.

Zijn er dingetjes?

De startbouw in 2020 is wellicht wat te optimistisch maar begin van de bouw in 2021 ligt voor de hand.

De invulling van horeca (Grand Café) in die buurt kan in de huidige periode ook problemen opleveren.

Het belangrijkste ‘ding’ is de ontwikkeling van fase 2 van het plan, daarvoor moeten Zaanlandia, tennisvereniging De Gouw en duikclub Murene verhuizen.

Zijn er plaatjes?

Alle projecten op de kaart


Bekijk hier alle artikelen over de Woningbouwimpuls en hier alle artikelen over de Oostzijderpark.

Bronnen: Bidbook Zaanstad, eerdere artikelen op De Orkaan, informatie gemeente Zaanstad.