De opleding tot “Verkoper reizen” aan het ROC Regio College in Zaandam is volgens de Onderwijsinspectie zeer zwak: de “kwaliteit van het onderwijs- proces is onvoldoende en het niveau van de opbrengsten is onvoldoende.”

De opleidingen voor Chauffeur, Onderwijsassistent en Reisverkoper hebben daarnaast een “hoog tot zeer hoog risico voor de examenkwaliteit”.

Ook twee opleidingen in de vestiging Purmerend krijgen de kwalificatie zwak, en er zijn grote twijfels over de diploma’s die de studenten hebben gekregen:

“Bij alle vijf opleidingen is de examenkwaliteit onvoldoende. Dit wordt veroorzaakt doordat de examencommissie haar verantwoordelijkheid niet waarmaakt.” “de examendossiers waren zeer onvolledig. Hierdoor is niet vast te stellen of studenten op de juiste gronden zijn gediplomeerd. “

De conclusies van de onderwijsinspectie zijn vernietigend. Niet alleen is de kwaliteit onvoldoende en zijn er twijfels over de diploma’s, ook zijn studenten ontevreden en worden de “wettelijke vereisten” niet nageleefd, en er is een “niet goed functionerend registratiesysteem .”

De opleidingen krijgen te maken met vervolgtoezicht. De inspectie zal ook een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de vwo-opleiding (bij het Voorgezet Algemeen Volwassenenonderwijs – Vavo) bij het Regio College.

 

 

roc