‘We hadden goede hoop dat we na de zomervakantie het mooie nieuwe gebouw konden betrekken. Maar helaas hebben we een minder goed bericht.’ Schrijven Robin Buning en Annemiek van Duinen, de directie van OBS ‘et Buut’ aan de ouders: 

‘Het gebouw is in grote lijnen klaar, maar kan op dit moment nog niet worden opgeleverd. Er zijn nog diverse restpunten, vergunningen en dergelijke, die nog niet in orde zijn. De samenwerking met de aannemer verloopt niet zoals we dat graag hadden gewild.’ 

Brigit Schumacher, voorzitter van het college van bestuur van Zaan Primair laat weten dat het gebouw niet voldoet aan de eisen zoals opgesteld in het contract. Er is een verschil van mening met de aannemer. Waar het geschil om gaat wil ze niet kwijt: 

‘Omwille van dit proces doen wij hierover geen inhoudelijke uitspraken. Het gezamenlijke doel van Zaan Primair en de aannemer blijft om zo snel mogelijk het gebouw te kunnen betrekken.’

De bouw van de school waarin naast Et Buut ook De Westerkim komt is al diverse keren uitgesteld. De plannen dateren van 2014 waarbij toen uitgegaan werd van 2017 (tijdlijn met slideshow) als het jaar waarin de school in gebruik zou kunnen worden genomen.

Lees hier ons dossier over de nieuwbouw.