De voormalige christelijke school aan de Klaas Katerstraat 7B in Zaandam, later in gebruik geweest door Komma en FluXus, moet verbouwd worden tot opvang voor 22 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

De verbouwing had eigenlijk in de zomer van 2023 al moeten beginnen maar dat werd niet gehaald. Eind augustus 2023 werd pas een vergunning aangevraagd. Op 22 januari 2024 maakte Zaanstad bekend dat de beslissing over die aangevraagde omgevingsvergunning met 6 weken is uitgesteld.

Als de vergunning wordt verleend is er ook nog een bezwaarprocedure van 6 weken. Pas als de vergunning is verleend kunnen er bezwaren worden ingediend.

Het plan was om bewoners van opvanglocatie voor jonge daklozen (Transit) aan de Boschjestraat in Koog a/d Zaan te laten verhuizen naar de nieuwe opvang in Zaandam. Het Leger des Heils gaat voor 24 uur per dag begeleiding zorgen. De buurt is al geïnformeerd.

Wethouder Zorg Harrie van der Laan (POV) liet in december 2022 weten dat het voormalige schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat volgens Zaanstad een geschikte plek voor deze opvang is. Het pand ligt centraal in de stad, wat zou bijdragen aan het creëren van een positieve plek voor deze groep. Van der Laan wilde “voorkomen dat er een nieuwe generatie daklozen bijkomt. Onder begeleiding van het Leger des Heils werken deze jongvolwassenen aan zelfredzaamheid.” Het streven is om de begeleiding maximaal twee jaar te laten duren. Daarna zal de jongere – voor zover mogelijk – doorstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Zaanerf

Volgens de gemeente is er in Zaanstad een tekort aan opvangmogelijkheden voor deze ‘kwetsbare groep’. Door het realiseren van de nieuwe opvanglocatie kan de gemeente de twee huidige opvanglocaties Transit en Zaanerf (Westzijde 410, Zaandam) verbouwen. Zaanerf wordt geschikt gemaakt voor langdurige opvang van daklozen met zwaardere problematiek. Transit wordt verbouwd tot een locatie voor kortdurende opvang voor daklozen.

In Wormerveer is onlangs een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen geopend.

Foto boven: de school (gebouwd in 1924) in 2023 (Bert Versteeg), onder: 1935 (Gemeentearchief Zaanstad).

Lees ook:

Door Piet Bakker / Merel Kan (De Orkaan). Bronnen: aanvraag Omgevingsvergunning, eerder persbericht gemeente Zaanstad, foto’s uit het Gemeentearchief en van Bert Versteeg (Orkaan).