Vergunning aangevraagd voor opvang dakloze jongeren aan Klaas Katerstraat

De voormalige christelijke school aan de Klaas Katerstraat 7B in Zaandam, later in gebruik geweest door Komma en FluXus, gaat verbouwd worden tot opvang voor 22 dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

Voor de verbouwing van het voormalige schoolgebouw is door Zaanstad nu een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarop is overigens nog niet besloten waardoor er nog geen bezwaren kunnen worden ingediend.

De verbouwing had eigenlijk in de zomer van 2023 al moeten beginnen maar dat is dus niet gehaald. Als de vergunning wordt verleend is er ook nog een bezwaarprocedure van 6 weken.

Eerst zullen 14 bewoners die in de huidige opvanglocatie voor jonge daklozen (Transit) aan de Boschjestraat in Koog a/d Zaan wonen, verhuizen naar de nieuwe opvang. Daarna stromen er 8 nieuwe jonge daklozen in, wat het totaal op 22 opvangplekken brengt.

Het Leger des Heils gaat voor 24 uur per dag begeleiding zorgen. De gemeente en het Leger des Heils hebben omwonenden eind vorig jaar al geïnformeerd.

Wethouder Zorg Harrie van der Laan (POV) liet in december 2022 weten dat het voormalige schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat volgens Zaanstad een geschikte plek voor deze opvang is. Het pand ligt centraal in de stad, wat zou bijdragen aan het creëren van een positieve plek voor deze groep. Van der Laan wilde “voorkomen dat er een nieuwe generatie daklozen bijkomt. Onder begeleiding van het Leger des Heils werken deze jongvolwassenen aan zelfredzaamheid.” Het streven is om de begeleiding maximaal twee jaar te laten duren. Daarna zal de jongere – voor zover mogelijk – doorstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Zaanerf

Volgens de gemeente is er in Zaanstad een tekort aan opvangmogelijkheden voor deze ‘kwetsbare groep’. Door het realiseren van de nieuwe opvanglocatie kan de gemeente de twee huidige opvanglocaties Transit en Zaanerf (Westzijde 410, Zaandam) verbouwen. Zaanerf wordt geschikt gemaakt voor langdurige opvang van daklozen met zwaardere problematiek. Transit wordt verbouwd tot een locatie voor kortdurende opvang voor daklozen.

Foto boven: de school (gebouwd in 1924) in 2023 (Bert Versteeg), onder: 1935 (Gemeentearchief Zaanstad).

Lees ook: Opvang dakloze jongeren: Klaas Katerstraat, Zaandam (december 2022)

Door Piet Bakker / Merel Kan (De Orkaan). Bronnen: aanvraag Omgevingsvergunning, eerder persbericht gemeente Zaanstad, foto’s uit het Gemeentearchief en van Bert Versteeg (Orkaan).

Deel dit artikel:

Een reactie

  • P. Dijkstra

    Prachtig! Deze jongeren verdienen gewoon een mooie en veilige plek waar ze een basis leren leggen voor een mooie toekoms. Het is ze zo gegund!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *