Pakhuis Wormerveer: dit jaar slopen, herbouw in 2023

Pakhuis Wormerveer aan de Veerdijk in Wormer wordt dit jaar afgebroken. De historische delen worden opgeslagen en in 2023 moet het pakhuis een stukje verderop weer worden opgebouwd.

Het gemeentelijk monument uit 1882 is eigendom van cacao-producent Olam die het terrein voor andere doeleinden wil gebruiken. Modemerk Vanilia (Wormerveer) wil het kopen en herbouwen om zelf te gaan gebruiken.

De vrees van de Stichting Zaanse Pakhuizen en Zaans Erfgoed dat Pakhuis Wormerveer wel gesloopt wordt maar dat herbouw lang op zich zal laten wachten, is nu grotendeels weggenomen. Na een gesprek deze week tussen Ekko Vermeulen, voorzitter van de Stichting Zaanse Pakhuizen, Jan Pieter Bloem van Zaans Erfgoed en burgemeester Judith Michel van Wormerland, is aan de erfgoedpartijen verzekerd dat in 2023 herbouwd zal worden. Aannemersbedrijf Pronk dat gespecialiseerd is in historische gebouwen zal het uitvoeren volgens een plan dat eerder door de Zaanse restauratie-bouwer Bart Nieuwenhuizen is gemaakt. Pronk heeft pas volgend jaar tijd voor de klus.

Het pand wordt dit jaar nog gesloopt en opgeslagen. De overeenkomst tussen Wormerland, Vanilia en Olam waarbij herbouw op een naastgelegen terrein is vastgelegd, blijft in stand. Volgens Vermeulen heeft burgemeester Michel van Vanilia de toezegging gehad dat er inderdaad in 2023 al herbouwd wordt. Voor het verplaatsen richting Bartelsluis en restaureren van het pand is inmiddels al een omgevingsvergunning afgegeven. 

De vrees dat er wel gesloopt zou worden maar niet snel herbouwd, was ingegeven door een raadsbericht van de gemeente Wormerland van 12 juli waarin wel werd aangekondigd dat de sloop (demontage) ‘zo snel als mogelijk’ zou plaatsvinden en dat de monumentale delen van het pand zouden worden opgeslagen. Over termijn van herbouw werd niet gesproken. Stukken over naleving van de herbouw-clausules uit het eerste contract (uit 2013) of hernieuwde afspraken met Vanilia waren er niet. 

Dat verontrustte niet alleen Zaans Erfgoed en Stichting Zaanse Pakhuizen maar ook GroenLinks. Raadslid Elly Fens vroeg op welke termijn opbouw van het pakhuis plaats zou vinden. Ook wilde ze weten “welke garanties zijn afgesproken teneinde de beoogde opbouw en restauratie te realiseren?”

Omdat de raad van Wormerland pas eind september bijeenkomt, vreesde Fens dat de sloop al zou beginnen voordat de garanties voor de herbouw duidelijk waren. Eerst wilde Fens een extra raadsvergadering uit laten schrijven maar daar ziet ze na een gesprek met burgemeester Michel vanaf. Wel zal ze een motie indienen waarin opnieuw om die garanties worden gevraagd.

Het bouwwerk is door de jarenlange leegstand (sinds 1997) aangetast. In de Zaan zijn al waarschuwingspalen geplaatst omdat stukken uit de gevel kunnen vallen. Binnen is al begonnen met het verwijderen van de niet-historische elementen.

Lees ook:

Pakhuis Wormerveer (augustus 2022, foto: De Orkaan).
Deel dit artikel:

10 reacties

 • M. de Boer

  Laat de Gemeente dan ook gelijk de Bartelsluis restaureren, dat plan is nog ouder dan hetgeen over de verplaatsing van dit pand van toepassing is. Een eigen doorgang naar de Zaan aan die kant zou heel goed zijn voor de wijk aldaar.

  • Hans Meijerink

   Klopt, de Bartelsluis had allang in zijn oude glorie hersteld moeten zijn. Vrijwillige sluiswachters staan al in de rij…Eerherstel voor deze (vroeger) belangrijke sluis met voorrang realiseren.

 • Cor Frederiks

  Is dit nu echt nodig? Een krot dat 25 jr leegstaat en op instorten staat. Wat heeft deze bouwval voor toegevoegde waarde? En wie zou zich er voor interesseren?

 • P. Hoogkamer

  niet vragen naar de bekende weg… VANILIA.. .,gaat de oversteek maken.. wordt hun hoofdkantoor.ik voel het aan mn zaansewater.
  zeiksnorren hou je altijd..
  prachtig weer zn mooi pakhuis aan de zaan.

 • Maarten van der Kolk

  Wat mij een beetje verbaasd is dat er al een omgevingsvergunning is afgegeven voor een project waarvan nog niet helemaal vaststaat of dit daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.Ook vraag ik me af of bewoners/ bedrijven in de omgeving geen bezwaar hebben met de nieuwe plaats waar pakhuis Wormerveer mogelijk wordt herbouwd

 • Henk Elzenga

  Geweldig dat Elly Fens zo attent is geweest en dat Ekko Vermeulen en Jan Piet Bloem (Ver. Zaans Erfgoed) zich hebben ingezet om in gesprek met o.a.de burgemeester van Wormer te komen tot een definitief plan van aanpak.

  Vele mensen vinden het behouden van……..niet nodig ‘slopen die ouwe troep’ is hun credo.
  Was hier ooit aan gehoor gegeven, dan hadden we geen z.g. “Zaanwand” gehad en had de Adelaar zich ook nooit zo mooi boven de Zaan kunnen verheffen. Ook de Zaanse pakhuizen horen hierbij. Gelukkig kan je je biertje drinken in de historische (nostalgische) omgeving van Batavia/de Bataaf of hoe de horeca-onderneming naast de Zaanbrug ook mag heten!

 • Jan de Bruin

  zou het besef eindelijk doorgebroken zijn dat dit soort unieke panden bewaard moeten blijven!?
  Nu nog de Beatrixflat, het rochdale pand op het eiland en het BAMkantoor aan de provincialeweg die door drog argumentatie ten prooi dreigen te vallen aan de sloopkogel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *