De provincie moet in Krommenie een meetstation installeren om met feitelijke informatie de luchtverontreiniging te kunnen vaststellen. Rob Karst is een petitie begonnen om dit verzoek kracht bij te zetten. Hij wil deze petitie op 11 maart in de vergadering van de commissie Ruimte aanbieden aan gedeputeerde Jeroen Olthof die verantwoordelijk is voor leefbaarheid, gezondheid en milieu.

De financiering van het meetstation kan volgens Karst geen probleem zijn: dat kan makkelijk betaald worden uit de elf miljoen euro die de provincie heeft gereserveerd voor de ‘robuuste oplossing’ die zij in het vooruitzicht heeft gesteld. Tijdens de openbare bijeenkomst van de dorpsraad (in oprichting) – op woensdag 28 februari – werden al de nodige handtekeningen gezet.

‘Gelukkig ontkent zo langzamerhand niemand meer de problemen, maar er wordt heel verschillend gedacht over de oplossing. De consensus is ver weg. Het is de hoogste tijd om te stoppen met praten en eindelijk iets te gaan doen.’

Dagelijks rijden zo’n 42.000 auto’s over de N203 door Krommenie. Daarvan is tachtig procent doorgaand verkeer. De provincie wil dat terugbrengen tot 20.000 ‘maar weet niet hoe’. De belangrijkste oorzaak voor de luchtverontreiniging is het veelvuldig remmen en optrekken over korte afstand. De doorstroming zal naar verwachting verder stagneren als in 2026 de zuidelijke brug over de Nauernasche Vaart als eerste wordt vervangen. Het verkeer moet dan gebruik maken van twee banen. (Plus al het verkeer dat de sluipwegen in Krommenie opzoekt en daar zijn sporen nalaat.)

Luchtkwaliteit Tata Steel

Apotheker Raymond Kolman, actief in het Platform Krommenie, gaf tijdens de bijeenkomst van de dorpsraad uitleg over de gevolgen voor de gezondheid van al dat gemotoriseerde verkeer. Hij stelde dat de luchtkwaliteit in Krommenie vergelijkbaar is met die in de omgeving van Tata Steel. Uit een eigen onderzoek zou blijken dat in Krommenie verhoudingsgewijs meer chronische aandoeningen aan de luchtwegen voorkomen dan in de rest van het land. Luchtverontreiniging en geluidsoverlast hebben niet alleen gevolgen voor de luchtwegen, maar dragen ook bij aan bijvoorbeeld hart- en vaatziekte, diabetes, Parkinson en Alzheimer.

Kolman maakt zich vooral zorgen over de effecten van de luchtverontreiniging voor kinderen. De grote boosdoener zijn het fijnstof en het ultrafijnstof die diep doordringen in alle lichaamsdelen en het bloed en niet wordt afgebroken. ‘We weten niet wat de gevolgen zijn als dat fijnstof en ultrafijnstof zich jarenlang ophopen in het lichaam. Bij kinderen is dat heel lang.’

Vier scholen

Kolman vindt het onbegrijpelijk dat vier scholen zijn gebouwd in de onmiddellijke omgeving van de N203. Hij wees erop dat de Nederlandse wetgeving minder ver gaat dan de Europese. ‘Er zijn ook grote verschillen in de regelgeving van gemeenten. Met de Amsterdamse regelgeving zou het Trias nooit gebouwd zijn op deze plek.’

Een van de aanwezigen deed de suggestie om onderzoek te doen naar de filters van de luchtzuivering in het Bertrand Russell College die regelmatig worden vervangen. De dorpsraad noteerde dit als actiepunt.

Toen in de jaren zeventig de plannen werden gemaakt voor de bouw van het Trias is onder meer door de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de gevolgen van de situering bij de N203. ‘Toen is gezegd dat dit probleem over enkele jaren zou zijn opgelost als de plannen voor een verbinding tussen de A8 en A9 gerealiseerd zijn,’ bracht voormalig raadslid Jan de Vries in herinnering. ‘Door de economische gevolgen van de oliecrisis in 1973 is dit plan afgevoerd. Met alle gevolgen van dien.’

Wil je de petitie ondertekenen? Mail dan je naam en woonplaats naar robkarst@hotmail.com.

Bijdrage door Jaap de Jong