Er komt een meetstation in Krommenie dat gedurende langere tijd de luchtvervuiling rond de provinciale weg N203 registreert. De Provincie gaat een stap verder dan gevraagd: ook de geluidsoverlast wordt gemeten. Die toezegging deed gedeputeerde Jeroen Olthoff maandagavond tijdens een inspraakronde in de vergadering van de Commissie Ruimte van Provinciale Staten.

Bij die gelegenheid overhandigde Rob Karst – als verontruste inwoner van Krommenie – de petitie, waarin 2343 Krommenieërs de wenselijkheid van een meetstation onderschrijven. In zijn toelichting constateerde Karst dat de ervaring de problematiek van de verbinding A8-A9 leert dat veel informatie over de luchtkwaliteit in Zaanstad noord gebaseerd is op een theoretisch rekenmodel en palmes buisjes voor het meten van stikstofdioxide en niet op concrete, valide gegevens over een langere periode. Volgens TNO moet voor een betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit een jaar lang worden gemeten.

In het antwoord van de provincie op vragen van de JA21-fractie over de luchtkwaliteit staat dat ‘De Provincie het niet weet’ en ‘niet beschikt over meetgegevens’. Zo reageerde de gemeente Zaanstad in een bewonersoverleg met ‘het valt wel mee’ naar aanleiding van een RIVM-kaart met code rood voor de luchtkwaliteit in Zaanstad noord. Karst sprak dit keer ook zijn verbazing uit over de overheid die fel is in het voorkomen dat kinderen roken en alcohol en drugs gebruiken, maar wel toestaat dat vierduizend scholieren in Zaanstad noord van jongs af aan dagelijks schadelijke stoffen inademen.

Olthoff complimenteerde Karst met een unicum, omdat hij van verschillende partijen al steun kreeg voor zijn initiatief zonder een concreet voorstel voor een meetstation. De gedeputeerde wil met het meetstation bereiken dat er een einde komt aan alle discussies over het ‘meten en berekenen’ en wil voor zichzelf ’weten of mijn berekeningen kloppen’.

Door: Jaap de jong. Op de foto boven: gedeputeerde Jeroen Olthoff, Marianne Poot, voorzitter commissie Ruimte, Rob Karst en de doos met 2343 handtekeningen