Vandaag tot 17:00 uur kan je nog het nog meemaken: een duik in 1574. Dat is het jaar dat we de Spanjaarden over de kling joegen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Vandaag op tweede Pinksterdag, maar wij hopen dat die Derde Pinksterdag er weer komt volgens oud-Zaanse traditie.

Wij schoten twee films van een minuut voor je.
Eén ter lering:

Ende één ter vermaeck. Toen we piraat Claes Compaen troffen konden we het niet nalaten hem naar de musical te vragen die er over zijn leven wordt gemaakt. Nadat hij aan het idee gewend was, zong hij uit volle borst een stoer lied (bereid je voor op kippenvel):