Wethouder Rick Ossendorp (POV) moet terug naar de tekentafel met zijn plannen voor noodlokalen op het schoolplein van basisscholen Wormerwieken en De Eigen Wijs in Wormer. De vier noodlokalen voor ‘minstens vijf jaar’ op de plek van de voetbalkooi wordt door geen enkele partij gesteund. Ook ouders en schoolbesturen zijn tegen.

Ossendorp lag van alle kanten onder vuur tijdens de voorronde van gemeenteraadsvergadering in Wormerland. Ouders zeiden dat het ruimtegebrek al zeven jaar geleden was aangekondigd en dat de gemeente plannen telkens uitstelde. Dat was ook unaniem de mening van de raadsfracties – inclusief de coalitiepartijen en Ossendorps eigen partij POV. Dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) er steeds maar niet kwam was de raad een doorn in het oog. Ook zou het voorstel onder de maat zijn omdat de leerlingenprognose ontbrak en alternatieven niet goed waren uitgewerkt. Het ging vooral over geld en niet over kinderen volgens één van de ouders.

‘Niet in een noodgebouw’

Ossendorp probeerde zich achter de schoolbesturen te verschuilen door te stellen dat alles ‘in overleg’ was gebeurd. Deze strategie ontplofte in zijn gezicht. Vanaf de tribune werd geroepen dat het allemaal anders zat. Daar bleek schooldirecteur Ernst Winkel te zitten. Voorzitter Alie Smit-De Ridder (POV) beloonde dat door Winkel dan maar als laatste inspreker aan de vergadering toe te voegen. Zijn bijdrage was vernietigend voor de onderwijs-wethouder: “Wij gaan niet in een noodgebouw, als we in een noodgebouw gaan zitten, komen we er nooit meer uit.”

Ossendorp was zo perplex dat hij er vanaf zag om een weerwoord te geven. Elly Fens (GL) peperde hem dat bij het afsluiten van de vergadering nog even in: “u doet alsof u een afspraak heeft gemaakt met de school, dat is kwalijk”.

Applaus

De publieke tribune zat vol bij de voorronde van de gemeenteraad. Ouders waren massaal opgekomen om hun afkeuring duidelijk te maken, de bijeenkomst werd dan ook met grote regelmaat onderbroken door applaus en gejoel aangezien alle insprekers en gemeenteraadsleden het plan afwezen.

Richard Bleeker (voormalige MR-lid van Wormerwieken) memoreerde de geschiedenis: in 2017 werd al actie gevoerd omdat het schoolgebouw te klein was. EigenWijs werd eerst in bijgebouw ‘het Kasteel’ gehuisvest maar dat werd later verhuurd aan kinderopvang Baloe waardoor er weer ruimtegebrek ontstond.

“Het schoolgebouw is echt te klein. De voetbalkooi hebben de leerlingen zelf bij elkaar gespaard. Ik begrijp niet dat men beweegruimte voor 400 kinderen wil beperken, nu moeten ze al in delen buitenspelen.”

Renee Van Klompenburg, moeder van een kind op Wormerwieken, verzette zich tegen minder speelruimte voor kinderen, en “die groei is al jaren geleden voorzien.” In noodlokalen zag ze niks: “niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing.”

Hinke Wieringa, lid van medezeggenschapsraad van Wormerwieken:

“dit stuk is vanuit het belang van de gemeente geschreven, niet vanuit kind. Het stuk gaat vooral over geld. Moet de nieuwe kleutergroep soms in de lerarenkamer?”

‘Semi-permanent’

Raadsleden hadden geen goed woord over voor het plan. Christiaan Pielkenrood (D66) vond dat het college al veel eerder aan de slag had gemoeten met het IHP: “Het college moet beter z’n best doen.” Elly Fens (GL) vroeg zich af waarom de leerlingenprognose niet met de raad gedeeld is, de bouw van “noodlokalen is verspilling van geld en grondstoffen. En waarop is ‘tijdelijk’ gebaseerd (of is tijdelijk semi-permanent?)”. De lokatie op het schoolplein is voor GL onbespreekbaar, zij noemde gemeente een ‘kille rekenmeester’.

Wam Cornelissen (PvdA) zag liever een permanent gebouw. Carmen Ton-Betjes (POV) onderschreef dat, het opofferen van de voetbalkooi vond ze een slecht idee. Walter Loonen (CDA) vond het voorstel “niet rijp voor besluitvorming”. Yvonne De Boer-Kocx (VVD) noemde het een ‘ondoordacht’ plan.

Instemming?

Wethouder Ossendorp onderstreepte de noodzaak van extra lokalen: “de school heeft ruimte nodig, eerst tijdelijk, want een school zet je niet in twee jaar neer”. Ook hij vond de noodlokalen eigenlijk geen goed plan: “de optie op het schoolplein was niet mijn eerste keus.” Maar samen met de school waren de alternatieven besproken, er zou een akkoord met het schoolbestuur zijn. Daarmee suggereerde de wethouder de instemming van de school, en dat zorgde er weer voor dat schooldirecteur Ernst Winkel van de tribune naar de vergadertafel verhuisde:

“Wij gaan niet meer in een noodgebouw, als we in een noodgebouw komen, komen we er nooit meer uit. het is ’s winters te koud en zomers te wam, het is benauwd. Jet Meelker [directeur EigenWijs] en ik willen niet op het plein.”

Het collegeplan werd unaniem afgewezen. Geen enkele partij zei voor een dergelijk voorstel te gaan stemmen. De kans dat het op deze manier in de raad komt lijkt daarmee verkeken.

Vergadering terugkijken kan hier. (het begin na 1 uur en 40 minuten)

Wormerwieken uit de lucht (Google Earth), links onder de voetbalkooi

Door Piet Bakker. Bronnen: vergadering en voorrond, agenda en stukken Wormerland en eerder nieuws op De Orkaan. Afbeeldingen uit bijeenkomst (Ernst Winkel) van Google Earth.