Basisscholen Wormerwieken en De Eigen Wijs die samen aan De Balk in Wormer zitten dreigen uit hun jasje te groeien. Gemeente Wormerland wilde eerst noodlokalen huren maar gaat nu voor de aankoop van vier noodlokalen voor ‘minstens vijf jaar’ die op het schoolplein moeten komen, op de plek van de voetbalkooi.

Dat is goedkoper dan huur (‘economischer’ noemt wethouder Ossendorp dat). Plaatsing op het schoolplein is beter dan op het parkeerterrein tegenover de school, dat heeft namelijk ‘negatieve gevolgen voor verkeer en parkeren’.

Eigenlijk zou huisvesting geregeld moeten zijn in een ‘Integraal Huisvestingsplan (IHP)’ maar daar is de gemeente nog niet aan toe gekomen: “In de tussentijd zijn tijdelijke lokalen de oplossing.” Wormerland had zich vergist in de kosten. Men dacht jaarlijks € 65.000,- kwijt te zijn, maar was forse ‘bijkomende kosten’ vergeten. Nu worden de kosten op “een maximaal bedrag van € 600.000” geraamd.

Volgens de gemeente blijft er ruim genoeg speelruimte over. Het voldoet aan de norm. Je moet van 3 m2 per leerling uitgaan, maar vanaf 200 leerlingen kan worden volstaan met 600 m2. Omdat het om twee scholen gaat zou 1.200 m2 dus genoeg zijn, en na verwijderen van de voetbalkooi blijft er 1.323 m2 over. (“In veel gevallen kunnen niet alle kinderen tegelijk buitenspelen en moet het buitenspelen worden ingeroosterd.)

In 2017 schreven we trouwens ook al eens over de huisvesting van Wormerwieken en De Eigen Wijs. Richard Bleeker, voormalig lid van de Medezeggenschapsraad van Wormerwieken is niet blij met de oplossing: “sindsdien is er door de gemeente niks gedaan aan dit probleem, sterker nog, sindsdien is er ook niet gewerkt aan het beloofde huisvestingsplan voor alle scholen in Wormerland.” Volgens Bleeker zijn de schoolbesturen, ouders en leerlingen tegen dit plan. Over instemming met de plannen is niks te vinden in de stukken van de gemeente, alleen dat Agora (Wormerwieken) als ‘bouwheer’ op gaat treden.

Aanstaande dinsdag wordt het plan in de ‘voorronde‘ van de gemeenteraad van Wormerland besproken. De school heeft volgens Bleeker ouders opgeroepen hierbij aanwezig te zijn en zoveel mogelijk in te spreken.

Door Piet Bakker. Bronnen: agenda en stukken Wormerland, mail van Richard Bleeker en eerder nieuws op De Orkaan. Afbeelding van Google Earth.