Plannen voor Guisweg-tunnel vanaf maandag ter inzage

Het kan een project van lange adem worden, maar er zit schot in de plannen voor een tunnel bij de Guisweg. Vanaf maandag 3 juni liggen de plannen ter inzage.

Het plannen omvatten een tunnel in een ‘open bak’ onder het spoor en de Provincialeweg door maar ook aanpassingen bij de A8, meer treinen en woningbouw op het terrein van KFC.

Er kan gereageerd worden en bezwaar worden gemaakt. De Startnotitie Planstudie Guisweg kan op de website van Zaanstad worden bekeken en gedownload.

Binnen ongeveer 2 jaar moet het voorkeursalternatief worden uitgewerkt. Dit alternatief is ‘financieel kansrijk’ en lost de verkeersproblemen op. Ook past het binnen MAAK.Zaanstad:

“het integrale bereikbaarheidsproject Guisweg is cruciaal voor het kunnen realiseren van de ambities met MAAK.Zaanstad, o.a. het toevoegen van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid en het toevoegen van kwaliteit aan de stad.”

Volgens de begeleidende brief is tijdens de verkenning begonnen met de participatie rond het project:

Zo is o.a. gesproken met direct belanghebbenden in het gebied, waaronder sportverenigingen, scholen en bedrijven, over de problematiek in het gebied. Tijdens de Planstudie wordt de communicatie gecontinueerd en de participatie versterkt. Er wordt nauw contact onderhouden met bedrijven, omwonenden en sportverenigingen in het gebied. Enerzijds om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de vorderingen, anderzijds om de omgeving mee te laten denken over de oplossing.

Hier de belangrijkste elementen van het plan zoals ze eerder bekend werden en details over tunnel, A8, treinen en woningen.

De startnotitie ligt zes weken ter inzage, van 3 juni 9.00 uur t/m 14 juli 24.00 uur. Binnen die periode moet gereageerd worden.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *