De Partij voor Ouderen en Veiligheid doet toch mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Wormerland in maart 2022.

Lijsttrekker wordt Gianni Hoovenstat. Ook de 4 van de 5 raadsleden van de huidige VLW/POV-fractie, Alie Smit-De Ridder, Carmen Ton-Betjes, Kick Luttik en Maarten Haalboom, staan op de lijst die in totaal 9 personen telt.

Alleen Ronald Hendriks, jarenlang de voorman van de VLW, ontbreekt. Het was Hendriks die de aanzet gaf tot het stoppen van de VLW/POV fractie die eind 2020 ontstond door een fusie van de Vereniging Liberaal Wormerland, de partij van Hendriks, en de Wormerlandse fractie van de Partj voor Ouderen (POV).

Hendriks trad terug wegens gezondheidsproblemen en de partij kon geen opvolger vinden die de lijst wilde aanvoeren. Nadat dat nieuws bekend was geworden meldde Gianni Hoovenstat zich. Harrie van der Laan (POV Zaanstad): “hij vond het onbestaanbaar dat alleen landelijke partijen in de raad van Wormerland vertegenwoordigd zouden zijn. We hebben gecheckt bij de Kiesraad of inschrijving nog mogelijk was, en dat was geen probleem.”

De VLW/POV was met 5 raadsleden de grootste partij in de raad van Wormerland. De partij zat in de oppositie. De 9 van de POV:

  1. Gianni Hoovenstat
  2. Maarten Haalboom
  3. Alie Smit-de Ridder
  4. Jacco Hendriks
  5. Klaas Luttik
  6. Carmen Ton-Betjes
  7. Willem Wijtvliet
  8. Koen Haalboom
  9. Dennis de Boer

Hoovenstat haalde de landelijke pers toen hij in 2019 als scheidsrechter (toen pas 21) belaagd werd bij een amateur-voetbalwedstrijd.

Foto boven (de fractie): Links boven Alie Smit-De Ridder, daaronder Carmen Ton-Betjes, midden Hoovenstat, rechts boven: Kick Luttik, rechts onder: Maarten Haalboom.

Behalve de POV doen ook D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks mee in Wormerland.