POV/VLW stopt in Wormerland, Ronald Hendriks na 46 jaar uit gemeentepolitiek

Wethouder Rob Berkhout ‘brak’ het nieuws op Twitter: “Ik hoorde vanmorgen dat de POV/VLW níet meedoen met de #GR2022.” Hij noemde het een ‘aderlating’, vooral vanwege het afscheid van Ronald Hendriks, “die 29 jaar (!) dé VLW was.”

Eind vorig jaar fuseerden de Vereniging Liberaal Wormerland, de partij van Hendriks, en de Wormerlandse fractie van de Partj voor Ouderen (POV) nadat voorman Jan Boer had aangekondigd te vertrekken wegens zijn verhuizing uit de gemeente.

Bij de verkiezingen van 2018 behaalde nieuwkomer POV 2 zetels terwijl de VLW terugging van 4 naar naar 3. Samen werden ze na de fusie de grootste partij in de raad. Samen met D66 (1 zetel) vormden ze de oppositie.

Hendriks is de nestor van alle Zaanse gemeenteraden (denken wij), behalve de 29 jaar voor de VLW zat hij daarvoor in de raad voor de VVD.

‘Pijnlijke beslissing’

Hendriks wilde vanwege gezondheidsredenen terugtreden, maar kon eigenlijk geen opvolger vinden. Dat lijkt de belangrijkste oorzaak voor het terugtrekken van de partij te zijn.

Aan de mede-raadsleden schreef Ronald Hendriks:

Wij denken dat wij een stevig, maar ook gedragen en realistisch verkiezingsprogramma hebben kunnen opstellen. Voor de uitvoering van ons programma beseften wij ons dat wij hiervoor wel een vastberaden en standvastige fractie nodig hadden en dat wij de komende raadsperiode ook veel zouden vragen van onze (kandidaat-)raadsleden.

Wij moesten echter ook een ander probleem oplossen. Eerder dit jaar had ik nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat ik na de verkiezingen van maart 2022 wel wilde aanblijven als lid van de raad, maar niet meer als fractievoorzitter. Gelet op mijn gezondheid moest ik wat gas terugnemen en mijn toegevoegde taak als fractievoorzitter overdragen.

De heer Haalboom bleek bereid te zijn om als nieuwe voorzitter van de fractie en als lijsttrekker die taak over te willen nemen. Ondanks zijn goede wil en betrokkenheid bleek dit voornemen toch niet zo gemakkelijk ingevuld te kunnen worden, gezien zijn verplichtingen jegens zijn werkgever, waardoor extra uren per week vrijmaken voor zijn nieuwe taken binnen de fractie in ieder geval voor de komende twee jaren niet gegarandeerd konden worden.

Mijn aanbod om de heer Haalboom voor maximaal twee jaar bij te staan en hem te vervangen als fractievoorzitter, waar dat nodig was, kon alleen worden gerealiseerd indien andere raadsleden een deel van mijn reguliere taken zouden willen en kunnen overnemen. Wij hebben in goed overleg hierbij verschillende opties besproken en overwogen, maar geen van die opties kon ons de zekerheid bieden dat wij de komende raadsperiode onze verantwoordelijkheden en beloften jegens onze inwoners en kiezers zouden kunnen garanderen.

Wij hebben dan ook de voor ons allen pijnlijke beslissing genomen om niet aan de komende raadsverkiezingen deel te nemen. Wij willen het goed doen, of niet doen!

U zult ongetwijfeld begrijpen dat ons besluit voor mij persoonlijk ook emotioneel is. Na 46 jaar gewerkt te hebben binnen ons gemeentelijk bestuur in verschillende functies en 29 jaar na de oprichting van mijn partij (VLW) heb ik nu het gevoel dat ik alles wat werd opgebouwd door mij en door anderen in de steek moet laten, daar waar ik echt de verwachting had een goede opvolger te kunnen vinden die de taken kon overnemen en onze partij ook de komende jaren verder zou kunnen versterken. In die opzet ben ik helaas niet geslaagd en dat doet pijn!

‘Ondemocratisch’

Hendriks haalt ook nog even uit naar zijn collega’s en legt uit waarom zijn fractie al ruim een jaar niet meer meevergadert in de raad:

… voor ons blijft gelden, dat wij niet aan ondemocratische digitale vergaderingen zullen meedoen. U bent bekend met dit standpunt. (…)

Met digitaal vergaderen ontneemt u een groot deel van onze inwoners de goede mogelijkheid om de raad te kunnen controleren, mede ook omdat die digitale vergaderingen gewoonweg niet te volgen zijn voor onze inwoners. Wellicht vindt u dit allemaal geen probleem en zoekt u voor uzelf de uitweg om ons aan te spreken over ons besluit, maar dat is niet fair en oprecht.

Het zou toch beter zijn indien u de inwoners uitleg geeft waarom u heeft besloten om de lokale democratie opzij te schuiven en de nek om te draaien. Wellicht kunt u ook de wethouders Berkhout en Halewijn hierop aanspreken, want die hebben er weer een mooie “show” van gemaakt via de Orkaan.

Foto boven (de fractie): Links boven Alie Smit-De Ridder, daaronder Carmen Ton-Betjes, midden Ronald Hendriks, rechts boven: Kick Luttik, rechts onder: Maarten Haalboom.

VLW/POV was de enige lokale politieke partij in Wormerland. In de periode 1990-1994 zat de partij Gemeentebelangen in de raad.

Deel dit artikel:

Een reactie

 • Remco Doorn

  Even over dat “ondemocratisch”:
  De “tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming” is geldig tot maart aanstaande en is in werking getreden om het vergaderen door o.a. gemeenten tijdens corona zo veilig mogelijk te maken. Het betreft dus een landelijke noodoplossing. Ik ben zelf raadslid in Wormerland en heb corona opgelopen tijdens de fysieke raadsvergadering in november over de begroting en zat daarna een week ziek opgesloten op de slaapkamer. Mijn vrouw sliep op de bank. Ook ambtenaren daar aanwezig moesten ziek thuisblijven.
  Gelukkig kunnen we voorlopig digitaal vergaderen, zodat massale afwezigheid wordt voorkomen en we geen gevaar vormen voor onze naasten en anderen.
  Ik ben ervan overtuigd dat raadsleden van de POV/VLW voor hun werk regelmatig online moesten zijn. Waarom dan niet voor de raad? Beter online dan die rond de 2500 voorkeurstemmers in de steek laten. En nu al 1 1/2 jaar!
  Eigenlijk is de heer Hendriks dus 1 1/2 jaar korter actief geweest voor de raad dan bij zelf beweert.

  De wet is hier te vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043375/2020-04-09

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *