Preventief fouilleren: en toen bleef het stil…

Het centrum van Zaandam, de Russische Buurt en de wijk Poelenburg waren tot 1 juli 2020 aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Dit betekende dat de politie tijdens deze periode mensen in dit gebied preventief, zonder enige verdenking van een misdrijf, kan fouilleren.

Het is onduidelijk of het ‘experiment’ is voortgezet. Wanneer er geëvalueerd wordt is niet bekend.

Wel liet de woordvoerder van de burgemeester liet ons 23 juni weten dat de raad begin juli geïnformeerd zou worden. Dat is nog niet gebeurd. 3 juli ging het zomerreces in, dus we gaan ervan uit dat we voorlopig in het duister tasten.

De evaluatie van de vorige fouilleeracties riepen vragen op. De cijfermatige onderbouwing was onduidelijk en de perioden waarover geschreven werd overlapten elkaar. Vergelijken was daardoor niet mogelijk.


UPDATE 8 juli: Roland van Braam van de SP heeft vragen aan Zaanstad gesteld over het preventief fouilleren waarbij de vragen of Zaanstad het voorbeeld van Amsterdam (zie onder) gaat volgen, wanneer de raad geïnformeerd is over het stopzetten of voortzetten van preventief fouilleren, wat de effectiviteit is geweest en of het niet te veel politiecapaciteit kost.


Amsterdam

In Amsterdam is het plan om preventief te fouilleren van tafel geveegd: de effectiviteit staat ter discussie, er zouden intelligentere methoden (moeten) zijn, en het zou etnisch profileren in de hand werken.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Roland van Braam

    We gaan vragen stellen aan het college. Ben benieuwd naar de effectiviteit van de fouilleeracties en alle schijnveiligheid erom heen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *