De ‘proef’ met preventief fouilleren in het centrum van Zaandam (inclusief de Russische Buurt) en in Poelenburg wordt opnieuw verlengd. Nu tot 1 juli 2022. Vanaf begin 2019 wordt er al preventief gefouilleerd in deze gebieden.

Waar bij eerdere verlengingen nog een motivatie werd verstrekt ontbreekt deze voor de komende periode. Ook zijn er geen recente evaluatierapporten beschikbaar.


UPDATE 10.00 uur: door een technische oorzaak is volgens Zaanstad de evaluatie niet meegezonden en ook niet tijdig openbaar gemaakt. Dat gaat alsnog gebeuren. De Orkaan heeft het evaluatierapport inderdaad ontvangen en zal daar later over publiceren.


Eerder stelde burgemeester Hamming dat het “geoorloofd was om door te gaan met preventief fouilleren zolang er geen duidelijke daling van (vuur)wapenincidenten in het specifieke gebied plaatsvindt.” Of dat nu ook het geval is, blijft onbekend.

Voor zover bekend is er in de afgelopen anderhalf jaar ook nauwelijks preventief gefouilleerd, afgezien van de actie bij station Zaandam en in winkelcentrum het Rozenhof in maart 2021 (foto boven).*

Zaanstad vond het niet nodig het besluit van tevoren aan te kondigen, op 5 juli werd het gepubliceerd en het is ook op die dag ingegaan. Wie het niet eens met dit besluit, kan binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij B&W van Zaanstad.

Het besluit van Zaanstad is hier volledig te lezen.

Hier ons dossier over preventief fouilleren.

* Uit het nagezonden evaluatierapport blijkt dat in 2020 zes keer een actie is gehouden en in 2021 drie keer. Dat is overigens aanzienlijk minder dan in 2019 toen en 22 acties waren.