De plannen voor het ‘project Guisweg’ zijn van definitief steeds definitiever geworden. Het definitieve voorkeursalternatief is door de gemeenteraad definitief bezegeld – zij het met enige tegenzin omdat het gedroomde verdiepte spoor niet doorging.

En er is ook een bestuursovereenkomst tussen Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook is er een planning. In de periode 2023-2025 worden de laatste details uitgewerkt, planologische procedures doorlopen en de aanbesteding voorbereid. In 2026 wordt gestart met de bouw.

Dat moet twee jaar later qua spoorverbinding klaar zijn. ProRail belooft op haar website dat in 2028 het hoogfrequente vervoer op dit traject (meer intercity’s en meer sprinters) gerealiseerd moet zijn.

Lees hier meer over de Guisweg.

Door Piet Bakker. Bronnen: nieuwsbrief Guisweg, eerder nieuws op De Orkaan, YouTube van Vervoerregio, website ProRail. Afbeelding is screenshot uit video Vervoerregio.