In april 2023 werd het voorkeursalternatief voor het ‘project Guisweg’ – met enige tegenzin –definitief bezegeld door de gemeenteraad. Dat houdt in dat het project nu in de ‘planuitwerkingsfase’ zit. Het eerste bestuurlijke overleg in deze fase vond afgelopen maand plaats.

Binnen het project is er een verandering in de rolverdeling. Vóór de planuitwerkingsfase vervulde Gerard Slegers zowel namens gemeente Zaanstad (wethouder) als namens de Vervoerregio Amsterdam (dagelijks bestuurder) een rol. Vanaf nu treedt Gerard Slegers alleen nog op als wethouder namens de gemeente Zaanstad. Marja Ruigrok neemt als dagelijks bestuurslid van de Vervoerregio Amsterdam zijn tweede pet over.

In deze fase van het project moeten verschillende taken worden uitgevoerd, zoals het verzorgen van ruimtelijke procedures, het wijzigen van het omgevingsplan, het verkrijgen van vergunningen en het implementeren van compensatiemaatregelen voor stikstof. Deze taken maken het project ingewikkeld. Hierdoor wordt verwacht dat het langer zal duren dan oorspronkelijk gedacht.

Naar verwachting wordt de projectaanpak in mei voorgelegd aan het Bestuurlijke Overleg Guisweg. Na goedkeuring worden de betrokken partijen en de omgeving verder geïnformeerd over de planning en de voortgang. De start voor de bouw staat gepland voor 2026.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Raadsinformatiebrief, Foto: Orkaan Archief