PvdD over Lente Kabinet: “geld verdienen ten koste van natuur” in Twiske

Festival Lente Kabinet in het Twiske in Oostzaan op zaterdag 4 en zondag 5 juni is stijf uitverkocht. Pas op 12 mei verleende Gedeputeerde Staten een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming om in “het Natura 2000-gebied ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” een tweedaags festival te organiseren.

Belanghebbenden kunnen ‘binnen zes weken’ (dus tot 23 juni) in beroep gaan tegen de vergunning. Dat lijkt dus een zinloze operatie omdat de bezwaren pas behandeld worden als het festival allang voorbij is

De Noord-Hollandse Partij voor de Dieren gaat vragen stellen aan de provincie, zij vindt het “opnieuw toestaan van een groot festival in natuurgebied Het Twiske” onacceptabel: “De partij is geschokt dat de provincie toestaat midden in het broedseizoen en in gevoelig natuurgebied een meerjarige vergunning af te geven.”

Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren zegt in het persbericht van de partij:

“Daar waar dieren hun leefgebied hebben en mensen te gast zijn, wordt opnieuw een groot en commercieel evenement toegestaan in dit Europees beschermd en kwetsbaar natuurgebied. Onder andere de roerdomp zal hier zeker onder lijden. Een vogel waar het zo enorm slecht mee gaat, vaak door de invloed van de mens.”

Natuurtoets

Uit een evaluatie van het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske  blijkt volgend de PvdD dat er al te veel verstoring door recreatie is in het gebied om de in het plan gestelde doelen voor onder andere de roerdomp te halen.

Sovon Vogelonderzoek Nederland liet eerder geen spaan heel van de natuurtoets waar een eerdere vergunning voor festivals in het gebied op was gebaseerd.Fabian Zoon:

“Het besluit van de provincie druist recht in tegen de ecologische adviezen. Kennelijk moet er weer geld verdiend worden, en mag dat ten koste gaan van de natuur. Laat onze boodschap duidelijk zijn: grootschalige evenementen zijn gewoonweg niet gewenst in dit soort gebieden. Houd een dergelijk evenement op een bedrijventerrein. Of in het landelijk gebied, op plekken waar de natuur niet verpest wordt en agrariërs er ook een duit mee kunnen verdienen.”

Broedvogels

Uit de eerder natuurtoets blijkt ook dat ‘grondgebonden zoogdieren’, vleermuizen, broedvogels (met name de kerkuil), amfibieën en reptielen hinder zullen ondervinden.

Volgens het Lente Kabinet zelf is er volop aandacht voor de natuur en is het ook helemaal geen festival maar een soort natuurwandeling:

“Omgeven door de open graspolders, bosjes en veenrivieren van het Waterland komen tijdens het pinksterweekend muziek, kunst en cultuur samen bij Lente Kabinet. Degenen die dwalen, maar ook degenen met een speficiek optreden in het vizier komen via de bospaden in aanraking met verschillende kunstinstallaties, en de synergie tussen kunst en natuur.”

Bronnen: persbericht PvdD Noord-Holland, de vergunningverlening door GS NH, website Lente Kabinet, documenten bij Omgevingsdienst (o.a. Natuurtoets Tauw).

Foto: Lente Kabinet 2018

Deel dit artikel:

22 reacties

 • Anja Visser

  Geld heeft de overmacht. Terwijl in de raad van Oostzaan een motie is aangenomen over geen festivals en geen overnachtingen. Hoop dat het college van Oostzaan zich wel aan de wet houd met hun eigen vergunningen. Want dat is de laatste jaren niet gebeurt.

  • Het te gek voor woorden dat ze niet aan de richtlijn van de natuur 2000 in broedseizoen over boord wordt gegooid schandalig ze dat niet aan de wet omgeving huiden

 • Mies Bosveld

  Niet alleen de herrie, maar ook de rommel die mensen achterlaten is een grote bron van ergernis.

 • Ed Renkema

  Naturagebied 2000 en festival. Voor de politici 1 pot nat, zolang het maar geld oplevert. Schande!

 • Bep Hogendorp

  Ben meestal niet zo van de PvdD, maar hierin steun ik ze. Helaas gaat het niets uithalen.

 • P. Hoogkamer

  de meeste wandelpaden die land over zand gaan zijn tot 1 augustus gesloten ivm broedseizoen, ea. jonge dieren wo hazen en reeën.
  Bizar dat dit kan..

 • Adriaan van Tulpenbaard

  Ja ik misgun het ze echt niet. op het Botlek tussen de oil terminals zou het veel beter klinken. Maar het Twiske is alweer bijna 10 jaar een Natura 2000 gebied, telt dit dan niet? ik bedoel dat word je toch niet zomaar. Beschermde vogels houden niet van dit lawaai, daarom zijn ze nou juist naar dit gebied gevlogen. Net zoals gevoelige mensen onder vliegtuig lawaai naar Twente toe vluchten.

 • Louis Dirksen

  Het is weer bewezen: net als je denkt dat je het gewonnen hebt komt de VAR vertellen dat het vanuit een andere optie gewoon een verliesactie is. Omgekeerd ook. Dus altijd de Duitsers.

  Uiteraard kun voor Duitsers ook lezen: De Gevestigde Orde……

 • jan warrring

  Af en toe denk je of de lezers van de Orkaan van een andere planeet komen? Niets is goed niets mag vliegtuig gaan de meeste in een schuilkelder hoe komt dat?

  • Bep Hogendorp

   Het gaat niet om het “mogen”, het gaat om de locatie.

  • Janny jansen

   Nee inderdaad is veel niet goed…kijk maar om je heen ….er is zoveel kapot gemaakt in de natuur door de egoïste wensen van mensen die alleen maar hun eigen plezier najagen en daarmee hun eigen leefwereld kapot maken…daar niet op letten …..dat is kortzichtig door het leven gaan met oogkleppen op!

 • Henk Visser

  De PvdD noemt het onacceptabel. Ik noem het ook pervers en een verkrachting van het milieu. Juist in een tijd (IPPC rapport) dat zorgzaam omgaan met onze leefomgeving de enige manier is om de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen hoop te geven. Milieu en klimaat. Het is verweven.
  Hoe kon het zover komen?

  Wie zijn de leden van de gedeputeerde staten Noord-Holland?
  Die over elke thema besluiten nemen op democratische wijze, naar ik veronderstel. Elk een geldende stem. Maar u mag mij hier corrigeren.

  Arthur van Dijk (VVD) is sinds 7 januari 2019 commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. De commissaris van de Koning is de voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten.
  Cees Loggen (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening (inclusief wonen), Water, Water als economische drager (WED) Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR).
  Ilse Zaal (D66) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en Toerisme, Sponsoring.
  Esther Rommel (VVD) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling en Stikstof.
  Zita Pels (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Financiën, Circulaire economie, Zeehavens, Sport en Cultuur en erfgoed.
  Jeroen Olthof (PvdA) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol.
  Edward Stigter (GroenLinks) is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Klimaat en energie, IPO-bestuur en Subsidies.

  We tellen in dit gremium dus 3 VVD’ers en 1 D66 lid. Niet de (coalitie) partijen die het hoog ophebben met milieu. Tegenstemmers (?) de 2 GL leden en het PvdA lid. Uitslag: 4-3. (?)
  Daar komt nog wat anders bij.
  Wat blijkt uit de
  Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 10 mei 2022:

  ‘13: Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland 11 mei 2022. De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap TwiskeWaterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap.’ (Bron: GS N-H)

  DE PROVINCIE HEEFT DUS ZITTING IN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET RECREATIESCHAP TWISKE-WATERLAND.

  Dan kan het niet bestaan dat dit gremium op onpartijdige basis besluiten neemt betreffende dit recreatiegebied. Dit is belangenverstrengeling pur sang. Onacceptabel en een inbreuk op de democratische rechtsorde. Het mag dan ook niet verbazend zijn dat GS pas op 12 mei de vergunning heeft verleend. Immers, het gaat hier om eigenbelang. En natuurlijk weten de voorstanders van dit misplaatste commerciële project dat beroep aantekenen tè kort dag is.
  Maar het bericht schrijft over een ‘’meerjarige vergunning’’. Dus ook in 2023, en daarna.
  Dan is het absoluut zaak deze flagrante inbreuk op de democratie te vuur en te zwaard te bestrijden.
  Met dit soort bestuur begint de ondermijning van het staatssysteem waar onze voorouders voor gestreden hebben in een verwoestende oorlog. Dat we nog elk jaar op 4 en 5 mei herdenken en vieren.

 • Martina van Campen

  Rust is belangrijk, ook voor de rustzoekende mens die in de zomer ook verkoeling zoekt. De bassen vn de harde muziek dragen heel ver in het veld en over het water. Ik ben al eens weggevlucht op festivaldagen. Voor broedvogels is dit desastreus. Voor de mens die na t weekend weer moet werken en slecht slaapt nder aanvliegroutes is t ook niet gezond.
  We betalen via gemeentebelastingen mee aan het receeatiegebied. Festivals passen niet in dit gebied en lijken ingefeven door financiële argumenten.
  Geluid van dit type draagt ver, er is geen ontkomen aan herrie in deze streek.

 • Jeroen baars

  Volgens mij is er wel ergens een of andere spoed procedure te misbruiken om dit festival tegen te houden.

 • Dirk Marinus Sr

  Vooral het onder de pet houden (=inzichtelijk maken) van de kosten/baten baart zorgen voor het mooie Twiske voor dier en mens….

 • Annemarie van Duijnhoven

  Aanvullend: as dinsdag bepaalt het college van Oostzaan of de omgevingsvergunning verleent gaat worden. Van de Natura2000 wetgeving mag verstoring natuur niet. Van onze eigen bestemmingsplan dus ook niet. Wet op natuurbescherming stelt ook dat verstoring niet mag. Echter een mager natuuronderzoek wijst uit dat er geen effecten van festivals gemeten zijn (lees: “er gaan wel nesten verloren, maar we zien dat niet echt terug in de paar metingen”).
  Het college gaat waarschijnlijk omwille van staand beleid en ‘eerdere vergunning’ vóór een kruimelvergunning stemmen. Dat is echter een holle frase. Tot 2 jaar terug was er geen vergunning verleend (foutje) en van de 2 vergunningen is nooit gebruik gemaakt. Angst voor rechtszaken speelt ook mee. Kortom, deze komt er. Een vergunning voor meer dan 1 keer zal echter nog onzinniger zijn..

 • Jaap Meeuwsen

  Ik had begrepen dat ze bang zijn voor claims ?
  Ja en ? Claims zijn dreigementen dus dan geef je maar toe ?
  Claims kun je verwachten wanneer je als overheid niet volgens de wet handelt, lijkt mij vrij logisch toch ?
  En in beroep gaan inderdaad zinloos ( maar toch doen ! ) want dat wordt al sinds jaar en dag pas behandeld wanneer het betreffende evenement al lang plaatsgevonden heeft.
  Nee, dit wakkert het toch al minimale vertrouwen in onze overheden lekker aan zeg.
  En dan verwacht je als overheid nog een brave kritiekloze samenleving ?

 • Bert Versteeg

  Het onderhoud van Het Twiske kost veel geld en dit soort festivals zorgen voor de broodnodige inkomsten.
  Om de exploitatiekosten te drukken is er jaren geleden besloten om mensen die met de auto komen te laten betalen.
  De gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer dragen al genoeg bij aan de kosten.
  Die paar festivals die jaarlijks worden gehouden verjagen echt de konijnen en vogeltjes niet.
  Als er geen festivals meer worden gehouden dan is het alternatief dat iedereen die Het Twiske bezoekt entree moet betalen net zoals in het NH Duinreservaat gebeurd.

 • Jeroen MATTENS

  Het lijkt mij een goede zaak om nu even snel een alternatieve locatie voor dat Lente-kabinet te regelen. De begraafplaatsen in Westzaan en Zaandijk om de beurt?
  Kunnen sommigen waarschijnlijk ook niet waarderen maar lost wel het financiële probleem van die begraafplaatsen op. En geen Natura 2000 gebied. En anders de allerbeste optie: De Stationsstraat in Zaandijk. De wethouder houdt hem nog even in stand en de bewoners zijn unaniem voor de komst van het festival.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *