Rooswijk-bewoners: liever natuurpark dan hockeyveld

De gemeente Zaanstad gaat “na met bewoners” gesproken te hebben het plan voor het nieuwe Kraaien-veld in Rooswijk aanpassen. De velden komen verder van de bebouwing en een aarden wal moet geluidsoverlast tegengaan. 

Niet alle Rooswijk-bewoners zijn het eens met die plannen. Zij willen geen hockeyveld maar zien liever een natuurpark. Volgens hen praat de gemeente maar met “één bewoner” die de wensen van de wijk niet correct weergeeft.

Bewoners hebben een werkgroep opgericht die tegen de aanleg van sportvelden is op die locatie, de Werkgroep Natuurgebied Fortuin.

Vier leden van de werkgroep, mw. W. Relk, dhr. J. Degeling, dhr. J. van der Sluis, en mw. A. Stenfert Kroese hebben een brief aan de raad gestuurd waarin ze hun ideeën uiteenzetten.

Natuurpark

Zo zouden er te hoge concentraties kwik, lood en koper en minerale oliën in de grond zitten die bij bebouwing in het milieu terecht komen. Volgens de werkgroep is in het verleden aanbevolen het terrein te saneren.

De werkgroep wil het voorstel van een natuurpark uitwerken, ook omdat meerdere bewoners van Rooswijk dit een goed idee vinden.

De werkgroep stelt dat gemeente zegt dat plannen worden gemaakt in afstemming met omwonenden en dat bewoners tegemoet wordt gekomen door meer grond aan te kopen.

Dat geldt alleen voor een hele kleine groep bewoners. Ze zijn in gesprek alleen met één persoon en zijn adviseur. Veel mensen (en waarschijnlijk ook natuurorganisaties) zijn tegen komst van sportvelden en zijn er juist tegen, dat meer grond aangekocht gaat worden en meer natuur daarmee zal worden aangetast.

Volgens de werkgroep zijn raadsleden niet juist geïnformeerd. Er wordt hen gezegd dat slechts enkele mensen tegen de aanleg van de sportvelden zijn.

B&W heeft het definitieve ontwerp voor de velden en accommodaties vastgesteld. Sportwethouder Jeroen Olthof:

“Er is een intensief traject gevolgd met een werkgroep van omwonenden sinds oktober 2016. Dat ging over de inrichting van het sportterrein en het ontwerp van de locatie. Door deze nauwe samenwerking is het gelukt om tot een definitief ontwerp te komen dat zoveel mogelijk wensen van omwonenden meeneemt én voor De Kraaien een prachtlocatie oplevert.”

Overlast beperkt

In mei 2017 is een definitief ontwerp gepresenteerd. Olthof:

“Ik begrijp dat omwonenden zich zorgen maken over eventuele overlast die een sportcomplex kan veroorzaken. Denk dan aan verlichting of geluid. In dit uiteindelijke ontwerp zijn de wensen van de omwonenden dan ook zo veel mogelijk meegenomen, zodat overlast beperkt kan worden. Denk daarbij aan hogere groenwallen en een ligging van de velden op meer afstand van woningen.”

Het project –exclusief clubgebouw- zal € 5.825.000 gaan kosten, meer dan aanvankelijk werd begroot. Er komen twee watervelden en één zandveld, verkeers- en parkeervoorzieningen. De Kraaien betalen zelf €100.000.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *