Saentoren: Reuzenkraan/Reuzenklus (met filmpje voor de sterke maag)

Hij is hoger dan 100 meter, en bestaat uit een hoofdmast van 58 meter, een Jib van 49 meter en hij kan hijsen als een malle!

Sinds afgelopen zaterdag staat er een kraan opgesteld tussen de Saentoren en Saendenborch. Met deze reus worden alle onderdelen die nodig zijn voor de vervanging van de bestaande klimaatinstallaties op het dak van de 18e en 19e verdieping (ca 70 meter hoog) gehesen.

Dat viel op: van Piet Boon (niet die uit Oostzaan, maar die andere) kregen wij drie prachtige foto’s toegestuurd, en we kregen twee foto’s van een mysterieuze weldoener die De Orkaan een warm hart toedraagt.

Wij vroegen Ton Vermeulen van De Saentoren om informatie over de klus en die kregen we! Om te beginnen stuurden hij een -misselijkmakend- filmpje dat gemaakt is door een GoPro aan de giga-kraan van Sarens Nederland BV

“Omdat de nieuwe installaties grotendeels op het dak van de 19e verdieping – in een nieuw gerealiseerde ruimte – worden geplaatst kunnen de oude installaties op de 18e verdieping ten dele nog in gebruik blijven zodat de huurders zo min mogelijk overlast hebben van deze overgang. De eerste nieuwe koelmachine is inmiddels al provisorisch in bedrijf gesteld zodat er morgen weer voldoende koeling is in het gebouw.”

Foto: Piet Boon

“Vier nieuwe luchtbehandelingskasten op het dak van de 18e verdieping ter vervanging van de twee oude inpandige luchtbehandelingsruimten. Deze nieuwe luchtbehandelingskasten voldoen met een A-label aan de hoogste energieprestatienormen. Door middel van een warmtewiel wordt de warmte uit de lucht welke afgezogen wordt van de kantoorverdiepingen hergebruikt om de verse in te blazen lucht te verwarmen. Door het hoge rendement van deze luchtbehandelingskasten zal er voor het verwarmen van de verse inblaaslucht vrijwel geen gas meer gebruikt hoeven te worden.”

Foto: Piet Boon

“Acht nieuwe verwarmingsketels van elk 160 KW ((1.280 KW) ter vervanging van de 3 ketels uit 1998 met een gezamenlijk vermogen van 2.100 KW. Hoewel ook in 1998 al sprake was van hoogrendement ketels zijn deze nieuwe ketels nog weer efficiënter, twee nieuwe koelmachines welke voldoen aan de allernieuwste milieunormen met betrekking tot energieverbruik en het toe te passen koelmiddel.

En een zogenaamde ‘vrije koeler’: met deze vrije koeler wordt alleen de buitenlucht gebruikt om het koelwater op voldoende lage temperatuur te brengen. Met name in de koudere maanden, als de buitentemperatuur onder de 8 graden is, zal deze vrije koeler ingezet kunnen worden. Daar het elektraverbruik van deze vrije koeler veel lager is dan dat van een koelmachine zal hiermee het elektraverbruik ten behoeve van de koeling fors verminderen. Omdat in de Saentoren het hele jaar door koeling nodig is – en met het hotel ook ’s nachts – zal ook hiermee een forse reductie in het elektraverbruik gerealiseerd kunnen worden.”

Foto: Piet Boon

“Hoofdaannemer van het project is EKS Installatie Management uit Koog aan de Zaan (Jeroen Mandjes). EKS is naar grote tevredenheid al meer dan 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de klimaatinstallaties in de Saentoren. Bij dit omvangrijke project zijn naast EKS ook andere Zaanse bedrijven betrokken welke al sinds jaar en dag voor Kantoortoren Zaanstad v.o.f. werken: met name Bouwbedrijf van Braam Minnesma, Dakbedekkersbedrijf Boko, sloopbedrijf Break Down en Electrotechnisch Bureau Swart.”

Foto: Saentoren

“Veel medewerkers van deze bedrijven zijn zelfs bereid gevonden om deze week onverwacht ook enkele nachten te werken. Zowel maandag als dinsdag overdag was er te veel wind om te hijsen zodat we noodgedwongen dinsdag- en woensdagnacht hebben moeten hijsen. Onbenoemd mag hierbij zeker ook niet onze medewerker Erik Lammers (technisch beheerder Saentoren) blijven, welke afgelopen periode ook zeer veel tijd en energie heeft gestoken in dit omvangrijke project. Vrijdag 24 maart zullen alle hijswerkzaamheden naar verwachting afgerond kunnen zijn waarna de kraan weer wordt afgebroken.”

PS: de kraan stond er een dag later nog steeds.

Foto: van mysterieuze Orkaanlezer/weldoener

“Al met al wordt verwacht dat het gas- en elektraverbruik ten behoeve van de verwarming en koeling in de Saentoren met circa 40% – 45% zal kunnen verminderen. Op jaarbasis gaat het hierbij om zeer forse bedragen. In overleg met veel van onze huurders – die ook doordrongen zijn van het belang om het energieverbruik terug te dringen – hebben wij goede afspraken kunnen maken.

Een deel van de energiebesparing komt ten goede aan hen middels lagere servicekosten en een deel van de energiebesparing komt ten goede aan de eigenaar van de Saentoren – Kantoortoren Zaanstad v.o.f. – zodat zij mede hierdoor in staat kon worden gesteld om deze zeer grote investering van totaal circa € 1.000.000,- te doen.”

Foto: van mysterieuze Orkaanlezer/weldoener

“Met de vervanging van de klimaatinstallaties wordt tevens een belangrijke stap gezet in een forse verbetering van het Energielabel van de Saentoren, zodat het gebouw in ieder geval zeker ook zal kunnen gaan voldoen aan de wettelijke eis zoals deze vanaf 2022 gaat gelden waarbij kantoorgebouwen tenminste over een energielabel C dienen te beschikken.

Onze ambitie gaat verder: inmiddels is bijvoorbeeld een groot aantal verdiepingen – waaronder Rabobank Zaanstreek, de hotelverdiepingen en de recentelijk volledig gerenoveerde 8e multi tenant verdieping –  al voorzien van Led-verlichting en in overleg met de huurders proberen we dat ook op de verdiepingen waar dit nog niet het geval is te gaan realiseren.”

Foto: Saentoren

Op Facebook zagen we deze foto van Remon Brinkhuis. We mochten heb erbij zetten!

Remon Brinkhuis

screenshot filmpje Sarens/Orkaan

 

 

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Dwarsligger

    ‘Omdat in de Saentoren het hele jaar door koeling nodig is – en met het hotel ook ’s nachts – …’ Het is toch veel zuiniger om een raam open te zetten? Maar voordat ik reacties krijg dat dat hier niet kan: als je investeert in nog meer rendement, kun je toch ook de raamgevels wijzigen dat er ventilatieopeningen in komen?

  • Bijzonder dat hier alleen over de energie voordelen gaat. Al jaar en dag maakt de installatie een nare brom, zodat je in de zomer met gesloten ramen moet slapen omdat de huurders van de toren ook ’s nachts graag een optimaal klimaat willen hebben.

    Ik hoop maar dat deze installatie (wie verzint het om deze aan de woonwijkkant te plaatsen?) die nu dus óp het dak staat minder herrie gaat maken. Ik betwijfel het.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *