Vier partijen hebben de handen ineengeslagen om vanavond in de raad te bepleiten de handhaving op kleine bouwwerken met lage prioriteit (schuttingen, fietsenschuurtjes, afdakjes, kliko- ombouwsels etc…) op te schorten.

De raadsleden van de SP, DZ, POV en VVD vinden dat de plotse handhavingsdrift van Zaanstad vooral veel onrust onder bewoners oplevert. De sancties zijn bovendien fors en de communicatie is niet altijd even duidelijk.

UPDATE: motie ingetrokken, toezegging om de zaak in het Zaanstad Beraad te behandelen.

De aanleiding voor de motie die SP en DZ vanavond (21 maart) indienen tijdens de raadsvergadering is het handhavingsbeleid in Westerkoog waar tientallen bewoners de aanzegging kregen hun bouwwerkjes, waarvan er sommigen al meer dan 40 jaar staan, te verwijderen. Ook wordt er gedreigd met dwangsommen.

Intussen wordt ook in Assendelft op illegale schuttingen en schuurtjes gejaagd. Bewoners en/of belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen (Gemeentehuis Zaanstad, start 19:30 uur).

DZ, SP, VVD en POV stellen dat er “bouwwerken zijn die al 42 jaar op dezelfde plek staan en buurtbewoners hier tevreden mee zijn”. Ook blijkt dat “bewoners verschillende brieven ontvangen van de gemeente, terwijl het om hetzelfde bouwwerk gaat”. Zowel bewoners als de gemeente zouden hiermee op onnodige kosten worden gejaagd.

Ze willen deze ‘handhaving met lage prioriteit’ bespreken met de andere partijen, en zijn benieuwd naar de ideeën van de andere fracties over deze zaak. Ze vragen dan ook het college:

Het handhaven op kleine bouwwerken per direct op te schorten, alle opgelegde sancties “te bevriezen” en eerst tijdens een Zaanstad Beraad bespreken hoe de gemeenteraad denkt over handhaving op zaken met een lage prioriteit.

Eerder stelden DZ en SP vragen over de handhaving, maar deze zijn nog niet beantwoord. Eind februari maakten we een filmpje in Westerkoog.