Bewoners in Westerkoog en Assendelft die een brief hebben gekregen om hun schutting, carport, fietsenhok of schuurtje weg te halen kunnen voorlopig weer rustig ademhalen.

Het handhaven (of legaliseren) van deze bouwwerken is niet opgeschort (zoals gevraagd werd) maar burgemeester Hamming zegde wel toe de zaak te ’temporiseren’ (in het politieke dieventaaltje: vertragen).

Over een tijdje wordt de zaak in het Zaanstad Beraad behandeld en daar wordt gekeken hoe zonder dwangbevelen de zaak geregeld kan worden.

Burgemeester Hamming drukte de bewoners die al een brief van de gemeente hadden gehad wel op het hart ‘gebruik te maken van hun rechten’, dus gewoon bezwaar in te dienen. Volgens hem kon de gemeente niet zomaar stoppen met handhaven als er een handhavingsverzoek van een burger was. En dat was er in dit geval.

De raad was unaniem in haar oordeel: de schaal waarop de zaak nu werd aangepakt stond in geen verhouding tot de ‘vergrijpen’.

Wordt vervolgd dus…

Ons dossier: handhaving in Westerkoog (24 februari), vragen van SP en DZ (29 februari), in Assendelft (9 maart), de brief aan de raad (21 maart), de motie (21 maart).