In juni is gestart met voorbereidingen voor het project ‘Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516’. In de afgelopen maanden zijn kabels en leidingen in de zuidelijke berm van de Thorbeckeweg verlegd. In totaal hebben er vijf gestuurde boringen plaatsgevonden.

Met het verleggen van kabels en leidingen wordt meer ruimte gemaakt voor het uitbreiden van de rijbanen op de Thorbeckeweg en de realisatie van de onderdoorgang op de kruising Vijfhoek.

Gestuurde boringen en leidingen

De traditionele manier om kabels en leidingen aan te leggen is het graven van een sleuf. Hier wordt de kabel of leiding in gelegd, waarna het gat wordt gedicht. Bij een horizontaal gestuurde boring is het niet nodig om sleuven te graven. De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt. Bij de boringen zijn mantelbuizen meegenomen voor verschillende partijen. De nieuwe elektriciteitskabels van Liander zijn deze maand in bedrijf gesteld. De nieuwe telecomkabels voor KPN en BT worden op dit moment aangelegd. Naar verwachting worden deze kabels gedurende november in gebruik genomen.

Tussen Poelenburg en de nieuwe locatie van Shell is een nieuwe waterleiding voor PWN aangelegd. Een nieuw persriool is aangelegd tussen de Wibautstraat en de nieuwe Shell door de Gemeente Zaanstad. Deze nieuw leiding wordt nog aangesloten op de gemalen in de Wibautstraat en Albardastraat. Eind november moeten alle werkzaamheden gereed zijn.

Met de rode lijn wordt aangegeven om welk gebied het gaat.

Hoofdwerkzaamheden 2024 – 2027

Hoewel de voorbereidende werkzaamheden in volle gang zijn en volgens planning verlopen, heeft Boskalis Nederland B.V. een half jaar tot een jaar de tijd om te gaan starten met de uitvoering van het ‘hoofdwerk’. Eerst worden het ontwerp voor de verschillende bouwwerken, zoals de onderdoorgang Vijfhoek en de fietstunnel Skoon, verder uitgewerkt. Pas nadat deze ontwerpen definitief zijn en de benodigde vergunningen hiervoor zijn verleend, kan de aannemer aan de slag gaan met de de uitvoering van het hoofdwerk. Volgens de planning zou de start begin 2024 moeten zijn en de oplevering in 2027.

Inloopspreekuur

Wil je meer weten of de planning en werkzaamheden? Of heb je andere vragen over het project ‘Aanpak Verkeersdruk Thorbeckeweg – N516’? Op donderdag 16 november is er tussen 15.00 en 16.00 uur een inloopspreekuur op het projectbureau, Pieter Lieftickweg 2 in Zaandam. Omgevingsmanager Alexandra de Waard is aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Lees hier alles over project Thorbeckeweg.

Tekst: De Orkaan Redactie, Bron en foto’s: Nieuwsbrief Thorbeckeweg