Kledingbank Zaanstreek heeft vorig jaar aan 1410 klanten gratis kleding en schoenen verstrekt. Daarvan waren 693 kinderen. Dat is een stijging van vijftig procent ten opzichte van 2022 toen 940 personen ingeschreven stonden bij de Kledingbank. In totaal hebben 6315 personen de Kledingbank bezocht. Mensen met een verwijzing mogen per jaar 127 artikelen uitzoeken.

In het jaarverslag meldt het stichtingsbestuur dat de Kledingbank dit jaar twaalfeneenhalf jaar bestaat met de kanttekening dat ‘wij (helaas) nog lang niet overbodig zijn gezien het sterk stijgende aantal klanten’.

De kledingbank is opgericht met als doel herbruikbare kleding doorgeven aan mensen die dit hard nodig hebben en dit niet (meer) kunnen betalen. Om dit mogelijk te maken, is de Kledingbank afhankelijk van mensen die gebruikte of nieuwe kleding inleveren of de stichting financieel of facilitair steunen. ‘Er is voldoende aanbod om aan de vraag te kunnen voldoen,’ zegt Hans Sijbrandij, secretaris van het stichtingsbestuur, ‘maar er is altijd een tekort aan herenkleding en aan geld om sokken en ondergoed te kopen. Om hygiënische reden nemen wij geen gebruikte sokken en gebruikt ondergoed aan.’

Sinds vorig jaar is de Kledingbank een MUP, een Menstruatieproducten Uitgifte Punt. Het Armoedefonds stelt hiervoor gratis menstruatieproducten beschikbaar. Je hoeft geen klant van de Kledingbank te zijn om van de MUP gebruik te maken.

De Kledingbank zit aan de Inzet 108 in Wormerveer.

Door Jaap de Jong.