In Wormerse brievenbussen is een flyer verspreid met een opmerkelijke noodkreet: ‘Red Kerkepad + Natuur.’ Actievoerders willen een ‘Stille Protestmars’ lopen om het pad te redden. Maar wordt het pad dan bedreigd?

Volgens wethouder Schalkwijk is daar geen sprake van: “het Kerkepad blijft ongemoeid.”

De gemeente Wormerland wil bij het Kerkepad (tussen het dorp en de Engewormer) een nieuw sportcomplex aanleggen. Dat complex zou op de plek van de ijsbaan en jeu de boules-vereniging Nova Zembla moeten komen, dus aan het begin van het pad (vanuit het dorp gezien).

Dat er een nieuw tenniscomplex is gepland, klopt wel (inclusief lawaaiige padel-banen). Maar in de plannen is niks te vinden over het verdwijnen van het Kerkepad. Ondanks de forse inzet van ‘Red Het Kerkepad’, geven de organisatoren dat ook toe, het gaat om de ‘beleving’:

“Hier is nog steeds het Kerkepad ingetekend maar van de huidige beleving ervan blijft niets over. ‘Vrienden van het Kerkepad’ houdt het stille protest vooral ook om de natuurbeleving te behouden van het Kerkepad, dé mogelijkheid voor veel inwoners van Wormer om op loopafstand van natuur de stilte terplekke te voelen en weg te dromen met het open landschap als horizon.”

De deelnemers verzamelen zich vanaf 15:15 bij clubhuis Nova Zembla, Dorpsstraat 214a in Wormer. Vertrek 15:30 uur, afstand 1,5 kilometer.

De flyer is ondertekend door ‘Vrienden van het Kerkepad (mede namens de weidevogels)’.

Schalkwijk: ‘geen bedreiging’

Wethouder Jeroen Schalkwijk laat weten:

“Het Kerkepad is van grote historische waarde. Zowel voor inwoners die er wandelen als voor natuur en weidevogels die hier broeden. Ik begrijp dat gebruikers van het pad, hier ook in de toekomst gebruik van willen blijven maken. Dat verandert met de plannen niet. Maar op de vraag: is er bedreiging voor het Kerkepad? kan ik helderheid verschaffen: nee, er is geen bedreiging voor het Kerkepad zelf, dat blijft ongemoeid.”

De bestemming ‘sport; is er nu al naast het pad en dat blijft zodaar verandert niets aan. Schalkwijk:

“Dat betekent dat op dat kleine stuk onderzocht wordt of het mogelijk is de sportmogelijkheden uit te breiden voor onze inwoners. Of dat mogelijk is laat de gemeente zorgvuldig onderzoeken. Onder andere met een natuurtoets, waarin ook wordt bekeken welke invloed een eventueel sportcomplex heeft op natuur en vogels die hier broeden.

De gemeente is nu in een afrondende fase ten aanzien van de onderzoeken. Deze onderzoeken naar het gemeenteplan en het alternatieve plan van GroenLinks zijn in november afgerond. Op basis hiervan neemt de gemeenteraad een besluit.”

Lees hier hoe het zit (en wat het alternatief is)

Boven en onder de flyer

Het spandoek:

Door Piet Bakker en Remi Kerkhoven. Meerdere lezers stuurden ons de flyer, deze kwam van Bart van der Laan. Informatie en foto spandoek van persbericht van Vrienden van het Kerkepad en reactie van gemeente Wormerland.