Tag: Beterburen

BeterBuren: twintig jaar bemiddelen in burenruzies

In de twintig jaar dat BeterBuren bestaat, is de Zaanstreek geen vredelievende en harmonieuze samenleving geworden, waarin de bewoners dreigende conflicten in een goed gesprek oplossen. Het aantal gevallen waarin een beroep wordt gedaan op bemiddeling door BeterBuren schommelt stabiel op zo’n vierhonderd per jaar, maar de aard van de problemen neemt in heftigheid toe. […]

Burenruzie in 2019: minder conflicten maar wel heftiger

Zaankanters zijn vorig jaar niet meer ruzie met de buren gaan maken dan in 2018. Wel zijn de conflicten heftiger geworden. Dat blijkt uit de registratie van de stichting Beterburen die in het leven is geroepen om buren professionele hulp te bieden als zij er zelf niet in slagen de vrede te tekenen. Door Jaap […]

Behoefte aan bemiddeling bij burenruzies blijft groeien

Vijftien jaar geleden ging Beterburen van start met zes vrijwilligers die als bemiddelaars bij 51 burenruzies bemiddelden. Niet door een panklare oplossing voor het conflict aan te bieden, maar door partijen aan tafel te krijgen en zelf te laten ontdekken wat de oorzaak is van de ruzie en wat de oplossing. In Zaanstad en Wormerland […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!