Tag Archives: Beterburen

Burenruzie in 2019: minder conflicten maar wel heftiger

Zaankanters zijn vorig jaar niet meer ruzie met de buren gaan maken dan in 2018. Wel zijn de conflicten heftiger geworden. Dat blijkt uit de registratie van de stichting Beterburen die in het leven is geroepen om buren professionele hulp

Behoefte aan bemiddeling bij burenruzies blijft groeien

Vijftien jaar geleden ging Beterburen van start met zes vrijwilligers die als bemiddelaars bij 51 burenruzies bemiddelden. Niet door een panklare oplossing voor het conflict aan te bieden, maar door partijen aan tafel te krijgen en zelf te laten ontdekken