Gasleiding op Nuonterrein: problemen voor de bouw?

Volgens de Gasunie heeft Zaanstad bij het verlenen van een vergunning om woningen en appartementen op het Nuon-terrein te bouwen onvoldoende rekening gehouden met de ‘hoge druk aardgastransportleiding’ die op het terrein ligt. De Gasunie stelt dat het “voorliggende plan momenteel niet getoetst is op uitvoerbaarheid en derhalve in strijd is met een goede ruimtelijke ordening”. De Gasunie heeft drie […]

» Lees meer