Geen Oekraïners in het Twiske (& audio 🔈)

De plannen voor de bouw van noodwoningen voor Oekraïners in het Twiske, een Natura 2000-gebied, zijn van de baan. De stichting Hart voor het Twiske uitte kritiek op de plannen van de provincie, waarna de statenleden het college terugstuurde naar de tekentafel. Met als taak een andere locatie te zoeken. Er werd een verzoek ingediend om ontheffing te verlenen voor […]

» Lees meer