Parnassia neemt cliënten Virenze (KRAM) over

De zorg voor zo’n 10.000 cliënten van zorginstelling Virenze wordt per 1 januari overgenomen door MET ggz in Roermond en Parnassia in Den Haag. In Zaanstreek-Waterland gaat het om z’n 500 cliënten van KRAM die onder de Parnassia-groep gaan vallen. Op 5 december 2017 werd surseance van betaling aangevraagd. Op 20 december ging Virenze formeel failliet. KRAM in Zaandam is […]

» Lees meer

Zaanstad: € 15 miljoen subsidie naar Jeugd en Zorg

Van de 33 miljoen subsidie die Zaanstad in 2016 verleende, ging 46 procent naar ‘Jeugd en Zorg’. Deze taak is in 2015 van de rijksoverheid naar de gemeente overgeheveld. Bij Jeugd en Zorg zijn 25 subsidies verleend aan 19 instellingen voor in totaal ruim € 15 miljoen. De Stichting Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Zaanstreek Waterland West-Friesland kreeg daarvan ruim […]

» Lees meer