Gecombineerde school en verpleeghuis Behouden Haven Zaandam?

Zaanstad heeft een intentieovereenkomst gesloten met De Zorgcirkel voor nieuwbouw op de Behouden Haven in Zaandam. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor nieuwbouw van een basisschool en verpleeghuis Saenden in één gebouw. Onderwijsorganisatie Agora wil een school combineren met de nieuwbouw van Saenden. De plannen voor een school zijn er sinds 2019, maar de buurt heeft zich in […]

» Lees meer

17 corona-doden Torenerf, relatie met vaccinatie onduidelijk

In verzorgingshuis Torenerf in Wormer zijn in februari 17 bewoners aan corona overleden. Volgens de Zorgcirkel, waar Torenerf onder valt, was er geen relatie met de vaccinatie van bewoners die in dezelfde periode begon. Uit informatie die De Orkaan van familieleden kreeg, blijkt dat zijn minstens twee bewoners enkele dagen na de vaccinatie overleden. Zorgcirkel wil dat niet bevestigen en […]

» Lees meer

Corona eist slachtoffers in Torenerf (Wormer)

Een groot deel van de recente sterfgevallen aan corona in Wormerland zijn terug te voeren tot een besmettingsgolf die eind januari in zorgcentrum Torenerf in Wormer werd geconstateerd. In Wormerland overleden de afgelopen week 14 mensen aan corona. Dat betekende een verdubbeling van het aantal corona-doden in de gemeente, in de hele periode vanaf maart 2020 tot vorige week overleden […]

» Lees meer

Corona-uitbraak in Torenerf (Wormer)

In Wormer zijn 21 bewoners van de afdeling intramurale zorg van verzorgingshuis Torenerf besmet geraakt met het coronavirus. De getroffen bewoners verblijven in isolatie op de eigen kamer en worden verzorgd door zorgmedewerkers die extra beschermende middelen dragen. De afdeling psychogeriatrie is nog vrij van besmettingen. Door de afdelingen strikt gescheiden te houden en ook medewerkers alleen op een vaste […]

» Lees meer

Veel besmettingen door corona in zorginstellingen

Als het aantal besmettingen met corona wordt afgezet tegen het aantal afgenomen GGD-testen, springen Poelenburg, Peldersveld en Kogerveld er over het algemeen uit met relatief veel positive testen. Als het aantal positieve testen wordt vergeleken met het inwoneraantal per dorp of wijk ontstaat er een ander beeld: Assendelft-Zuid, Rooswijk, Wormerveer, Westerwatering en Oostzaan scoren daarbij relatief hoog. De verklaring is […]

» Lees meer

Corona in Torenerf

Op drie afdelingen van woonzorglocatie Torenerf (De Zorgcirkel) in Wormer zijn meerdere bewoners positief getest op het coronavirus. De getroffen afdelingen zijn geïsoleerd. Uit voorzorg worden vandaag circa 50 medewerkers die op deze afdelingen hebben gewerkt, ter plaatse door de GGD getest. Nadat meerdere bewoners klachten ontwikkelden is op maandag 5 oktober besloten over te gaan tot aangepaste verzorging op […]

» Lees meer

Zaanstad: € 15 miljoen subsidie naar Jeugd en Zorg

Van de 33 miljoen subsidie die Zaanstad in 2016 verleende, ging 46 procent naar ‘Jeugd en Zorg’. Deze taak is in 2015 van de rijksoverheid naar de gemeente overgeheveld. Bij Jeugd en Zorg zijn 25 subsidies verleend aan 19 instellingen voor in totaal ruim € 15 miljoen. De Stichting Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Zaanstreek Waterland West-Friesland kreeg daarvan ruim […]

» Lees meer

Experiment Amandelbloesem brengt jong en oud samen

Vandaag gaat de Amandelbloesem in Wormerveer opnieuw open. Het wordt een woonvorm voor verschillende generaties. Zelfstandig wonen voor mensen met lichte zorgbehoefte, gecombineerd met huisvesting voor jongeren die onder begeleiding inzetbaar zijn bij buurtrestaurant, tuin, wasserette, winkel en fietsenmaker. De Zorgcirkel zorgt voor huishoudelijke hulp en lichte zorg. Nog steeds zijn er activiteiten en koffiemiddagen voor ouderen in de Amandelbloesem, […]

» Lees meer