Zaanstad: € 15 miljoen subsidie naar Jeugd en Zorg

Van de 33 miljoen subsidie die Zaanstad in 2016 verleende, ging 46 procent naar ‘Jeugd en Zorg’. Deze taak is in 2015 van de rijksoverheid naar de gemeente overgeheveld.

Bij Jeugd en Zorg zijn 25 subsidies verleend aan 19 instellingen voor in totaal ruim € 15 miljoen. De Stichting Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Zaanstreek Waterland West-Friesland kreeg daarvan ruim de helft. Bijna € 8 miljoen voor ‘beschermd wonen’ en € 73.000 het project ‘Kamers met kansen’.

Het Leger des Heils kreeg € 2 miljoen voor maatschappelijke opvang, de Stichting MEE Amstel en Zaan ontving € 1,1 miljoen voor ‘cliëntenondersteuning’ terwijl de Stichting Blijf Groep ruim een miljoen kreeg voor vrouwenopvang en € 162.000 voor gespecialiseerde jeugdhulp bij huiselijk geweld.

Beschermd wonen

De Parnassia Groep B.V. kreeg drie subsidies (‘beschermd wonen’, ‘veilig thuis’ en ‘diverse activiteiten’) van samen ruim € 1,6 miljoen. Ook de GGD kreeg voor drie projecten geld (o.a. voor mannen-mishandeling), samen ruim een kwart miljoen.

‘Veilig Thuis’ wordt niet alleen voor Parnassia verzorgd (€ 135.000), ook SMD Zaanstreek/Waterland kreeg voor een ‘Veilig Thuis’-project subsidie (€ 52.000).

Beschermd Wonen is een grote kostenpost voor Zaanstad: € 8 miljoen naar RIBW, € 737.000 naar Parnassia, € 224.000 naar Odion en € 163.000 naar de Zorgcirkel. Samen ruim € 9 miljoen.

Ontwikkelingshulp

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland (€ 114.000) valt ook onder Jeugd en Zorg, evenals de Kleurrijk-bewonersbieb (€ 20.000).

Zaanstad doet ook aan ontwikkelingshulp via Jeugd en Zorg. € 15.000 ging naar een project in Gambia (Mothersclub in Berending) en € 7.750 naar Togo (To help women TOGO forward!).

The Big Five

Samen met Maatschappelijke Voorzieningen, Cultuur, Harmonisatie en Realisatie en Beheer is Jeugd en Zorg goed voor 93% van de subsidies. Geen van de andere 13 categorieën haalt meer dan 1 procent. Hieronder de verdeling: the big five en de rest.

Afbeelding boven: geplande nieuwbouw aan Bristolroodstraat van Odion.

Deel dit artikel:

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *