Na bijna 5 jaar touwtrekken lijkt het er dan toch van te komen: een terras voor Groeneveld Eten aan de Lagedijk in Zaandijk.

De Gemeente Zaanstad heeft een wijziging van het bestemmingsplan voorgesteld waarbij er een terras (met geluidwerende erfafscheiding) op Lagedijk 13c wordt toegestaan.

Volgens Zaanstad heeft de plek van het terras de bestemming ’tuin’ en moet dat worden aangepast. Bovendien valt het onder ‘beschermd dorpsgezicht Gortershoek’.

In juli 2015 was er een heel ander verhaal. De vorige eigenaren van De Groene Smaak exploiteerden een terras, maar hadden daarvoor geen vergunning. Groeneveld Eten opende het terras maar toen bleek dat dit niet zonder vergunning mogelijk was.

Die vergunning werd aangevraagd, maar omwonenden konden bezwaar aantekenen. Geen bestemmingsplanwijziging dus.

In november van dat jaar bleek dat buren bezwaar hadden gemaakt. In 2012 was er een uitspraak van de Raad van State. In de uitspraak zou volgens de eigenaresse van Groenveld, Linda van Brederode, staan dat op de locatie detailhandel mét horeca mogelijk is. De mogelijkheid voor (ondersteunende) horeca zou niet geheel uit de bestemming geschrapt zijn.

Nu moet dus toch een bestemmingsplan gewijzigd worden. In het buurtje zijn een Spar en een bakker en terrassen bij De Kruis, Hotel Zaandijk en restaurant de Slager aan de Schans. Groeneveld heeft eigen parkeerplekken voor auto’s en fietsen.