De fietstunnel en turborotonde aan de Amsterdamse kant van de Hempont zijn niet in april 2023 klaar en niet in het najaar van 2023 maar pas tegen de zomer van 2024. Het project is opnieuw uitgesteld. Op 25 maart beginnen de werkzaamheden die naar schatting zo’n vier maanden zullen duren.

Fietsers die nu van de pont komen, moeten rekening houden met naar rechts afslaand autoverkeer dat ook van de pont komt (en dus vaak geen voorrang geeft terwijl dat wel moet) en met (vracht)verkeer dat meestal erg hard over de (Nieuwe) Hemweg rijdt. Dat leidt vrijwel dagelijks tot gevaarlijke situaties.

Het Zaanse Veer dat moest wijken voor de rotonde, is al op een nieuwe plek herbouwd.

Lees ook:

Door Piet Bakker. Bronnen: bord bij Hempont en eerder nieuws op De Orkaan. Foto: De Orkaan.