In de verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten speelt de A8-A9-verbinding nog een prominente rol: voor of tegen een nieuwe weg tussen Heemskerk en Assendelft die bijna een miljard euro moet gaan kosten.

Maar het lijkt uitgesloten dat die weg er ooit komt. ICOMOS, de organisatie die in opdracht van UNESCO onderzoek deed naar de gevolgen voor de Stelling van Amsterdam (werelderfgoed), heeft een vernietigend oordeel over het ‘Landschapsplan’ van de Provincie Noord-Holland geveld. Doorsnijding van de Stelling van Amsterdam is onacceptabel volgens ICOMOS. Dat zou beteken dat de Stelling z’n status van Werelderfgoed zou kwijtraken. En dat is weer onacceptabel voor de Rijksoverheid.

Goed nieuws voor de Groene Combinatie* die zich verzet tegen de de verbindingsweg door het groen. Slecht nieuws voor de inwoners van Krommenie-noord die overlast ervaren van het verkeer dat nu via de Provincialeweg N203 tussen de twee snelwegen rijdt.

Stelling van Amsterdam

Het oordeel van ICOMOS is zonneklaar. De voorgestelde weg, het Golfbaan-alternatief, gaat dwars door de Stelling en dat is onacceptabel. ICOMOS lijkt zich er over te verbazen dat de Provincie überhaupt dit plan heeft ingediend. Al in 2015, schrijven ze, kreeg dat Golfbaan-alternatief, een negatieve beoordeling. Alleen alternatieven die niet door de Stelling gingen (zoals het nul-plus-alternatief dat de Provincialeweg volgt) waren acceptabel. ICOMOS stelde vast dat het nul-plus-alternatief slecht uit zou pakken voor de inwoners van Krommenie-noord en geen oplossing voor de wassende verkeersstromen zou zijn:

“The mission concluded that the only option then on the table, the only one that would not have a detrimental impact on the Outstanding Universal Value of the property would be the Zero-plus alternative but noted that implementing it would: ‘have a detrimental effect on the quality of life of the inhabitants in the vicinity of the property, and will also not provide a sustainable transportation solution’.”

ICOMOS verwijst in haar recente brief aan wat ze in 2017 schreef: het Golfbaan-alternatief had grote negatieve gevolgen voor het werelderfgoed. De provincie had toen al te horen gekregen dat het Golfbaan-alternatief onbespreekbaar was: “at the current time, there is no alternative that can be supported.” Van alle alternatieven had het Golfbaan-traject zelfs de grootste negatieve impact op de Stelling.

Golfbaan-alternatief

ICOMOS is dan ook verwonderd dat alle energie in dat onhaalbare alternatief is gestoken, “ondanks ons advies dat de Golfbaan- en Heemskerk-alternatieven niet werden gesteund, werd in 2018 het Golfbaan-alternatief als voorkeurs-alternatief gekozen.” Het verbaast ICOMOS ook omdat de Provincie nadrukkelijk is geadviseerd alternatieven voor de Golfbaan- en Heemskerk-trajecten te vinden. Een ander ontwerp van beide alternatieven – zoals nu werd gepresenteerd – werd expliciet afgewezen.

En toch is dat precies wat de Provincie (voor veel geld) heeft gedaan: het laten ontwerpen van een alternatief waarvan ze hadden kunnen weten dat het geen genade zou kunnen vinden bij UNESCO.

De Provincie krijgt wel lof voor de plannen om de Golfbaan te verhuizen, en het tankstation en de truckstop langs de A9 te laten verdwijnen. Maar, zo schrijft ICOMOS, dat kan niet uitgeruild worden tegen een weg dwars door de Stelling.

Nul-plus is terug

De conclusie is dat elke optie waarbij de Stelling van Amsterdam aangetast wordt, onacceptabel is, en: “it is not advisable to continue with this proposal.” De enige aanbeveling is opties te onderzoeken waarbij er geen weg door de Stelling gaat. In feite is dat alleen de nul-plus-variant via de bestaande weg door Krommenie.

De vraag is natuurlijk waarom de Provincie zoveel energie en geld in een onhaalbaar plan heeft gestoken. Nog afgezien van het feit dat het financieel onhaalbaar is. Die één miljard moet grotendeels bij het Rijk gehaald worden, maar minister Harbers heeft al aangekondigd er geen cent extra in te stoppen.

Lees hier:

Afbeelding van de ondertunneling van Assendelft uit een filmpje van de Provincie over de nieuwe verbinding.

Assendelft met ondertunneling

* De Groene Combinatie bestaat uit: Buurtcomité Busch & Dam, Stichting OerIJ, Landschap Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Platform Houd Broekpolder Leefbaar, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Open Polders Assendelft, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Kennemerland-Zaanstreek, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en onafhankelijk adviseur Stelling van Amsterdam Kees de Wildt.