De Provincie Noord-Holland heeft ‘ruim € 900 miljoen’ nodig voor een landschapsplan dat de Stelling van Amsterdam moet beschermen zodat de aanleg van verbindingsweg tussen de A8 en A9 mogelijk wordt.

Dat bedrag is inclusief de aanleg van de weg zelf die op bijna een kwart miljard was begroot. De extra kosten zijn voor 40 ingrepen in het gebied rond de Stelling van Amsterdam.

In 2017 stelde ICOMOS, de organisatie die voor de UNESCO de A8-A9-alternatieven onderzocht, dat alle alternatieven waarbij de Stelling werd doorsneden ‘onacceptabel’ waren. De Stelling zou haar status als werelderfgoed kwijtraken als de verbindingsweg doorging. Dat was voor het Ministerie van OCW onbespreekbaar.

Met deze plannen hoopt de provincie de UNESCO tegemoet te komen. Maar of dat lukt is onzeker, na het ‘onacceptabel’-oordeel is er geen nieuwe informatie binnengekomen. De woordvoerder van gedeputeerde Jeroen Olfhof (PvdA) zegt dat de plannen eerst goedgekeurd moet worden door Provinciale Staten waarna ze naar het Ministerie van OCW worden gestuurd. En die moet dan contact opnemen met UNESCO.

Onzichtbaar

Het nieuwe ontwerp heeft als doel “een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is” door de verdiepte ligging. De 40 maatregelen in landschapsplan leiden er volgens de Provincie toe

“dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam.”

Jeroen Olthof zegt in het persbericht:

“Een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Zaanstreek en IJmond. En het zou de verkeersdrukte op de N203 verminderen en daarmee de leefbaarheid in Krommenie verbeteren.”

Geen geld, geen weg

Als het geld er niet komt, komt de de weg er ook niet, Olthof:

“De investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim € 900 miljoen. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase.”

Boven de Dorpsstraat in Assendelft in de nieuwe situatie (links een heel klein stukje A8-A9 zonder auto’s), onder de huidige situatie. Daaronder een nieuw fietspad voor Assendelft. De meeste van de 40 ingrepen vinden overigens in Heemskerk en omgeving plaats. Op deze kaart zijn ze allemaal te zien.

Lees ons hele A8-A9-dossier

Nieuw fietspad in Assendelft