UNESCO: alle A8-A9-varianten onacceptabel

Het ICOMOS, dat voor de UNESCO de A8-A9-alternatieven onderzocht in relatie tot de aantasting van de Stelling van Amsterdam, vindt alle alternatieven onacceptabel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de A8-A9-vebinding en het culturele werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Een afvaardiging van ICOMOS bezocht begin oktober het gebied waar de nieuwe verbindingsweg moet komen. De organisatie doet dus ook een uitspraak over de nulplus-variant die niet door de Stelling loopt. ICOMOS concludeert:

“dat de enige optie die het erfgoed niet aantast het nulplus-alternatief is, maar deze heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van de inwoners in het gebied, en biedt ook geen duurzame oplossing voor het verkeer. De conclusie is dat er op dit moment geen alternatief is dat kan worden gesteund.”

Over de weg door Krommenie schrijft ICOMOS

“Already pollution exceeds acceptable standards in the area, and it is estimated that this will get worse if this proposed alternative is undertaken.”

De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. Een negatief advies kan betekenen dat de Stelling die status (en de bijbehorende subsidies) kwijtraakt. Maar, zo stelt de Provincie:

“Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de Stelling van Amsterdam te doorkruisen zet dat de regio, door de toenemende bevolkingsgroei van de Metropoolregio Amsterdam, op slot.”

Gedeputeerde Staten stelt dat het niet duidelijk “of binnen of buiten de voorgestelde alternatieven mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling”.

In april 2017 had ICOMOS nog een duidelijke voorkeur voor het Nul-plusalternatief volgens Noord-Holland maar de provincie vindt zelf ook dat het Nul-plusalternatief geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft.

Lees ons hele A8-A9-dossier

Deel dit artikel:

17 reacties

 • Hans Kuyper

  Ojee… Nou kan Gerard Ram weer een paar nachten niet slapen… Maar los van dat kleine ongemak: wat een gewèldig nieuws!

  • TheMX

   Zijn wel meer mensen die niet kunnen slapen zolang alle het verkeer over een provinciale weg langs hun huis rijdt.

   • Hans Kuyper

    De overlast in Krommenie zou niet minder zijn geworden, dat leert ons de studie van de provincie. Het enige effect van dit onzalige plan zou een toename van het autoverkeer in de hele regio zijn geweest. Met 30.000 voertuigen. Per dag.

    • TheMX

     Dat is alleen het geval indien je voor het nul-plus alternatief gaat, elke andere alternatief heeft positieve effecten voor bewoners langs de provincialeweg in Krommenie, Wormerveer,Zaandijk en koog a/d zaan. Ps deze woningen hadden in 1986 al een gevelbelasting van meer dan 68dB Gemiddeld.

     Al deze woningen dienen geluidswerende en/of bronwerende maatregellen te krijgen sinds 1986. Echter is dit alleen in wormerveer gebeurd. Dus afgezien van het nul-plus variant is dit de eerste stap in de goede richting sinds 31 jaar. Dus weet niet waar je die onzin vandaan haalt.

     • Hans Kuyper

      Wat betreft geluidsbelasting heeft u gelijk. Er zou een minimale verbetering optreden.
      Op alle andere terreinen, waaronder de echt beroerde luchtkwaliteit, heeft een weg door de Stelling en het Oer-IJ alleen maar negatieve effecten.
      Het staat allemaal in de rapportage van de provincie.
      Als de plannen niet doorgaan, heeft Zaanstad opeens een potje van ettelijke miljoenen over. Die stonden gereserveerd voor de A8-A9, maar vallen dan vrij om milieumaatregelen voor Krommenie uit te bekostigen. En dan niet ergens over tien jaar, maar nu direct.

     • TheMX

      Ja het is alleen die geluidsbelasting die mensen wakker houdt 😉 maar hoe graag ik u ook zou willen geloven, kunt u van mij aannemen dat wat u zegt zeer onwaarschijnlijk is. Zal u vertellen waarom (en misschien anders x ergens anders hierover praten).

      Zelf woon ik aan de provincialeweg in Koog aan de Zaan. Ozne gevelbelasting is 65 – 70dB en staan sinds 1986 op de saneringslijst.

      Wat heeft de gemeente zoal gedaan de afgelopen 30 jaar.

      – Geluidsarm Asfalt? Nee 4 weken geleden terug opnieuw geasfvalteerd met normaal asvalt.

      – voorstel vd buurt om van de “Haag” een groengeluidscherm van 1.20 hoog te maken, (Scheelde volgens de gemeente 12 dB). Antwoord nee pas niet in het landschap

      – Sanerings traject opstarten na 30 jaar met uistpraak van State. Antwoord nee er is geen geld

      – Provincialeweg afwaarderen (Koog 16.000 mvt, wormerveer 16.100 mvt) Wormerveer met meer verkeer 2×1. koog 2×2 waardoor meer ruimte en snelheid in de nacht vele male hoger. Antwoord gemeente nee, wij hebben 2×2 nodig in de toekomst tenzij de A8 doorgetrokken wordt.

      – Verzoek woningen naar Bureau sanering voorraad te sturen, zodat er subsidie ontstaat voor gevelsanering.
      Antwoord gemeente, Nee geen capiciteit voor

      – Verzoek bewoonde gedeelde + blackspot aanvoerder kruising guisweg, verlagen snelheid naar 50, en indien tijdsverlies de issue is onbewoonde gedeelte Zaandam 70 maken. Antwoord gemeente In Zaandam is het 50kmph vanwege de vele kruisingen. Grappig De guisweg is het gevaarlijskte kruispunt van Zaanstad, en kruising station Bloemwijk nr 3. Allebij mag je 70kmph. Omgekeerde wereld.

      Dan onderzoek over de provincialeweg weg

      – Movares raad de gemeente aan om de provincialeweg (koog en zaandijk) aftewaarden naar 2×1 en 50 kmph om het woon en leefklimaat te verbeteren.

      – Provincie Noord- Holland Drong in 2011 en 2012 meermaals op de gemeente Zaanstad aan de provincialeweg ter hoogte van oud koog en Zaandijk af te waarderen naar 2×1 zoals dat nu is tussen krommenie en wormerveer (rotonde stuk). Wat doet de gemeente? die gaat de oostelijke rijbaan opnieuw asvalteren met 2×2.

      – Onderzoek Maak Plaats. Geeft advies aan de gemeente om de provincialeweg aftewaarderen naar 50 kmph om de verstedelijking te bevorderen en het woonklimaat te verberent.

      – Hart voor stad project Spodo, verzoekt de gemeente de provincialeweg aftewaarderen in 2015, 2016 en 2017 ivm met geluidbelasting en milieu.

      – SRA komt met een Rapport in november 2016 “Zaanstad Connected”, noemt het stuk provincialeweg van koog aan de zaan het aanblijk van een racebaan te hebben en adviseerd downgraden.

      Wat doet de gemeente, asvalteerd de westelijke rijbaan 2×2 zonder stil asfalt.

      Maar meneer Hans Kuyper ik heb veel vertrouwen in u, Wat heeft u overigens tot nu toe bijgedragen aan deze problemen?

  • simon

   Dat vind ik ook!

 • Hans Kuyper

  Het is een lange lijst van terechte verwijten. Overigens is de weg van de provincie en niet van de gemeente. Maar Zaanstad zou zich wel harder kunnen opstellen. De zak geld die misschien vrij valt kan veel doen, ook al is dat (zoals u terecht stelt) veel te laat. Met een weg door de Stelling zou u sowieso nog tien jaar geen verlichting van de overlast kunnen verwachten.
  Overigens ben ik nu alweer minder positief over de toekomst, ik zit bij Tata Steel en hoor gedeputeerde Post praten. ‘De Stelling is een ‘stukje erfgoed’ natuurlijk’ en daarna een heel lang verhaal over geld verdienen. Maar goed, ze beslist niet in haar eentje gelukkig.

 • TheMX

  Meneer kyper, De provincialeweg in Zaandam, Koog en Zaandijk is Van ZAANSTAD, Namelijk S152. In Wormerveer en krommenie is deze van provincie namelijk N203.

  Zaanstad is 100% wegbeheerder van provincialeweg in Zaandam, Koog a/d Zaan en zaandijk en ook 100% verantwordelijk voor de milieu effecten hiervan. De provincie heeft juist in wormerveer haar verantwoordelijkheid genomen met de afwaardering, en wilt dat nu ook doen met de A8-A9 voor krommenie.

  Zaanstad is de gene die hier tot nu toe nog helemaal niks mee gedaan heeft. Ja een bocht bij Zaandijk met een scherm voorzien. Maar dit kwam door prorail vanwege spoorlawaai.

  • TheMX

   Snap nu wel waarom er niks vanuit het college gedaan wordt, want daar zitten blijkbaar leden in die niet weten dat Zaanstad de wegbeheerder is van de S152

   • Hans Kuyper

    Het spijt me, ik ging er vanuit dat u in Krommenie woont. Maar als dat niet zo is, zou u er bij een doortrekking A8-A9 echt alleen maar op achteruit gaan.

    • TheMX

     Zoals eerder gezegd zal er bij een doortrekking van de A8-A9 een afwaardering plaats vinden van de provincialeweg in Koog en Zaandijk van 2×2 met 70 naar 1×1 50 kmph. Leg mij aub uit waarom ik hierop achteruit zou gaan.

     Ook geeft u eerst aan dat mijn verwijten terecht waren toen u in de veronderstelling was dat deze weg van de provincie was, nu u erachter komt dat ze van Zaanstad zijn, vindt u het niet vervelend meer maar moet ik tegen de doortrekking zijn?

     Ik hoop ten zeerste dat u iets positief doet met de informatie die ik net met u deel. Er staan namelijk 900 huizen x 2.5 inwoners langs deze weg. oftewel 2250 inwoners ofterwel 1.5% van alle inwoners in Zaanstad woont langs deze weg waar dus al 30 jaar een te hoge geval belasting op rust. En een gemeente die niks doet, waar u dus nu verandering in kunt brengen.

     • Hans Kuyper

      Nee, ik vind uw verwijten terecht. En omdat ik nu weet dat u in Koog woont (ik had uw eerdere bijdrage niet goed gelezen), zijn dat verwijten richting Zaanstad.
      Maar bij een doortrekking A8-A9 zullen er 30.000 auto’s extra per dag hoog over het hart van uw dorp jagen, en over de holderdebolder Coenbrug. Qua fijnstof en geluid zou u er zeker niet op vooruit gaan.
      Maar ik neem uw uitnodiging graag aan om hier langer over te praten. Dan leggen we ook geen beslag op de beperkte ruimte op de site van De Orkaan .
      U kunt mij mailen op
      h.kuyper@raadzaanstad.nl

 • TheMX

  Goed om te horen, laten we het zo doen inderdaad, blijft er ook nog ruimte voor andere bezoekers over.

 • Boon

  Toch gewoon flauwekul redenatie van de VN. Als de Stelling nog ongeschonden zou zijn had men recht van spreken maar de gehele stelling wordt doorsneden met spoor-, water- en autowegen die er bij aanleg niet waren. Het is gewoon een stok om te slaan en verder niets. Want als de VN zo begaan was met de Stelling zou ze de A9 en A22 nu af laten graven. Maar als we geen wegen naar Amsterdam willen moet de overheid wel zorgen dat er werkgelegenheid boven Krommenie wordt geschapen.
  En om eerlijk te zijn geloof ik dat een verdiept aangelegde weg de Stelling minder aantast dan de A9 enA22 doen.

 • Doortrekken en snel

  Praten we nu over een stukje “dijk” van ca 0,1 km, dat toevallig onderdeel is van een stuk infra uit het verleden, van een “ring” van 130 km, die heel noord Holland gaat ophouden?? Er komt geen toerist minder kijken (als er überhaupt al een toerist voor dat stukje komt kijken) Ben nog blij voor de west Berlijners dat die hele muur niet op de Unesco lijst stond, waren ze nog steeds “opgesloten” Oftewel stoppen met alle drog argumenten en die a8-a9 doortrekken en daarnaast slimme infra als vrachtwagen corridors ontwikkelen, zodat de bedrijvigheid in Nh kan toenemen en de bewoners niet meer naar Amsterdam hieven om te werken…

 • Co

  Even doorsparen en vervolgens de weg verdiept aanleggen. Anders kunnen we het later nogmaals doen (Maastricht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *