Het ICOMOS, dat voor de UNESCO de A8-A9-alternatieven onderzocht in relatie tot de aantasting van de Stelling van Amsterdam, vindt alle alternatieven onacceptabel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de A8-A9-vebinding en het culturele werelderfgoed de Stelling van Amsterdam.

Een afvaardiging van ICOMOS bezocht begin oktober het gebied waar de nieuwe verbindingsweg moet komen. De organisatie doet dus ook een uitspraak over de nulplus-variant die niet door de Stelling loopt. ICOMOS concludeert:

“dat de enige optie die het erfgoed niet aantast het nulplus-alternatief is, maar deze heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven van de inwoners in het gebied, en biedt ook geen duurzame oplossing voor het verkeer. De conclusie is dat er op dit moment geen alternatief is dat kan worden gesteund.”

Over de weg door Krommenie schrijft ICOMOS

“Already pollution exceeds acceptable standards in the area, and it is estimated that this will get worse if this proposed alternative is undertaken.”

De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 UNESCO Werelderfgoed. Een negatief advies kan betekenen dat de Stelling die status (en de bijbehorende subsidies) kwijtraakt. Maar, zo stelt de Provincie:

“Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de Stelling van Amsterdam te doorkruisen zet dat de regio, door de toenemende bevolkingsgroei van de Metropoolregio Amsterdam, op slot.”

Gedeputeerde Staten stelt dat het niet duidelijk “of binnen of buiten de voorgestelde alternatieven mogelijkheden zijn voor een doorkruising van de Stelling”.

In april 2017 had ICOMOS nog een duidelijke voorkeur voor het Nul-plusalternatief volgens Noord-Holland maar de provincie vindt zelf ook dat het Nul-plusalternatief geen oplossing is voor het leefbaarheidsprobleem in Krommenie en Assendelft.

Lees ons hele A8-A9-dossier