Zaanstad gaat ook verblijfsontzeggingen in het Veldpark uitdelen. Boa’s en de politie kunnen hierdoor iemand ‘kortdurend’ de toegang tot het park ontzeggen. Op deze manier kunnen mensen die overlast veroorzaken doorgestuurd worden naar het inloophuis aan de Provincialeweg in Zaandam dat in juni open gaat.

Zaanstad: “In en om het park ervaren omwonenden al tijden structureel overlast. Er is sprake van hinderlijk en grensoverschrijdend gedrag, vandalisme, geluidsoverlast, verdovende middelen gebruik (drugs, alcohol, lachgas), verontreiniging van de omgeving en personen die bedelen.”

Burgemeester Jan Hamming zegt dat “het enkel uitdelen van boetes niet werkt.” De verblijfsontzegging kan volgens hem wel helpen om de overlast tegen te gaan.

Verblijfsontzeggingen konden al eerder in het centrum van Zaandam (omgeving Rozenhof, Zilverpadsteeg), bij het Kaaikhof in Assendelft en bij sporthal De Tref in Zaandam uitgedeeld worden.

Het waarschuwen voor een verblijfsontzegging heeft vaak meer effect dan het uitschrijven van een boete. “De overlastgever verlaat het gebied en is in veel gevallen minder snel geneigd om dezelfde overtreding opnieuw te begaan.”

Sinds 1 december 2022 zijn er 12 verblijfsontzeggingen opgelegd. Politie en boa’s hebben 80 waarschuwingen uitgedeeld. Volgens Zaanstad laat “het grote aantal waarschuwingen versus het kleine aantal opgelegde verblijfsontzeggingen ook zien dat de waarschuwing in veel gevallen al voldoende is om herhaling van een overtreding te voorkomen.” Het straattoezicht ziet dat de overlastgevers die een waarschuwing hebben gekregen zich inderdaad niet meer in het gebied ophouden tijdens de verblijfsontzegging.

Een ‘kortdurende’ verblijfsontzegging duurt 3, 6 of 12 weken. Politie en boa’s kunnen overlastgever overigens niet verplichten zich bij het inloophuis te melden maar hebben nu wel een mogelijkheid ze daarnaar te verwijzen.