Het Zaanlands Lyceum is vanaf volgend schooljaar officieel een school met ‘verrijkt en versneld vwo’. De school geeft talentvolle leerlingen buiten het vaste curriculum en onderwijstijd les.

Ook andere Zaanse scholen timmeren aan de weg. Een Business School bij het Pascal College en het Excellent predicaat voor het St. Michaël College.

Begaafde leerlingen krijgen op het Zaanlands meer mogelijkheden. Zo konden leerlingen al dubbelprofielen kiezen of bijvoorbeeld het Cambridge Proficiency diploma behalen. Ook verzorgt de school individuele trajecten voor leerlingen die uitblinken in een vak, de zogenoemde Trajecten Op Maat (TOM).

Universiteit
Nu de wettelijke mogelijkheid wordt gegeven om het programma ingrijpend te wijzigen, maakt de school hier gebruik van. Bij ‘verrijkt’ vwo kunnen vakken versneld afgerond worden, waardoor er in de bovenbouw ruimte komt om alvast modules op de universiteit te volgen of stof buiten het curriculum te kiezen.

Bij ‘versneld’ vwo start een klas vanaf klas 1 aan een versneld traject, waardoor het vwo-diploma al na 5 jaar kan worden behaald.

Pascal en Michaël
De Business School op het Pascal College richt zich op leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij die willen uitblinken. In twee jaar werken zij aan een havo-diploma met extra aandacht voor de praktijk en kunnen ze drie landelijk erkende diploma’s halen. De Business School legt de basis om een eigen onderneming te starten, leerlingen krijgen vrijstellingen voor vakken van economische vervolgopleidingen.

Het St. Michaël College kreeg predicaat ‘Excellente School’ voor drie jaar (2015-2017). Tot die tijd mag het St. Michaël College zich ‘excellent’ noemen en dit uitdragen: “Talentenontwikkeling wordt bereikt door een uitgebreid, gedifferentieerd aanbod van vakken in de onderbouw en in de bovenbouw” aldus het juryrapport.