Om 12.00 is het ‘High Noon’ in Oostzaan. Dan wil de gemeente Oostzaan alle stukken van voetbalclub OFC en de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO) binnen hebben. Zo niet, dan wil Oostzaan het complex van OFC dit weekend nog afsluiten.

In feite draait alles om de positie van Marwan K., die veroordeeld is wegens witwassen en een belangrijke sponsor van STO was. Oostzaan wil alles weten over de financiering van STO en OFC, de geldstromen tussen hen en de betaling aan de spelers van het eerste elftal.

Ook wil Oostzaan dat de banden tussen OFC en STO verbroken worden. Aan dat laatste verzoek is begin deze week deels voldaan toen STO-voorzitter Marwan K. aftrad. OFC-bestuurslid Bauke Krijgsman is voor zover bekend nog steeds bestuurslid van STO.

UPDATE: OFC-complex voor 4 weken dicht

De voorgeschiedenis begint bij de snelle opmars van OFC van het amateurvoetbal naar de semi-betaalde derde divisie. Dat gebeurde o.a. met sponsorgeld van Marwan K., die in het verleden veroordeeld was tot drie jaar cel wegens handel in illegale CD’s. In april van 2019 werd hij veroordeeld tot een jaar cel wegens witwassen. K. is daartegen in beroep gegaan, dat beroep dient in april 2020.

In de afgelopen week bereikte de zaak het kookpunt. Bij een extra raadsvergadering van 13 januari werd nogmaals om transparantie van OFC gevraagd, iets waar de gemeente al diverse keren op had aangedrongen per brief en tijdens overleggen met de club. De raadsvergadering leidde tot het ultimatum voor OFC: uiterlijk vandaag om 12.00 de gevraagde stukken leveren, anders sluiten we het complex.

Wat wil Oostzaan?

Op 20 december 2019 is nogmaals aan OFC gevraagd om de volgende stukken:

  • Jaarrekeningen OFC en STO over 2018-2019, inclusief controle accountant (voor STO)
  • Begroting OFC 2019-2020, idem voor STO
  • Sponsorovereenkomsten
  • Contracten met spelers (inclusief bedragen)

Ook wil Oostzaan dat Marwan K. geen rol bij OFC en STO meer speelt omdat dat de integriteit van de gemeentelijke overheid aantast. OFC-bestuurslid Bauke Krijgsman zou dan ook geen bestuurder bij STO kunnen zijn. Oostzaan wil daarvan ook bewijzen hebben (dus de recente gegevens van de Kamer van Koophandel). Marwan K. mag van de gemeente ook niet actief zijn als sponsor van OFC/STO.

Volgens Oostzaan belooft OFC wel van alles maar levert ze weinig, alleen de begroting 2019-2020 is gestuurd, schrijft ze op 15 januari 2020. Eigenlijk gelooft de gemeente niet in de welwillendheid van OFC:

“vanwege de eerder niet nagekomen toezeggingen [is] de gemeente terughoudend in haar verwachtingen dat OFC en STO en de heer XXX [weggelakt] op zeer korte termijn daadwerkelijk de aangekondigde informatie bij de gemeente zullen aanleveren en de veelbesproken knip [tussen OFC en STO] te hebben geëffectueerd.

Alle in deze brief genoemde stukken en acties zijn al zo lang onderwerp van gesprek dat de gemeente niet inziet waarom die niet op deze korte termijn beschikbaar kunnen zijn.”

De gemeente wil pas met OFC praten nadat alles is geleverd.

OFC-advocate reageert

Op 13 september, de dag van de extra raadsvergadering, reageert OFC via de Amsterdamse advocate Adèle van der Plas, die ook Marwan K. bijstaat. Dat laatste is curieus, Oostzaan heeft immers aangedrongen op het doorsnijden van alle banden tussen OFC en Marwan K. Van der Plas stelt ook een gesprek voor tussen de gemeente, OFC “en de advocaat van STO en OFC”.

De OFC-advocate gaat er hard in. Ze valt burgemeester Meerhof aan vanwege het interview in Het Parool (“negatief”) en het schenden van vertrouwelijkheid door uit de school te klappen over het overleg met OFC. Volgens Van der Plas heeft OFC zich “altijd coöperatief opgesteld”. Maar de club bestaat alleen maar vrijwilligers dus die kunnen niet zoveel.

Ook hebben de media het gedaan volgens de advocate: negatief en zonder onderbouwing. Ze zou die media best juridisch aan willen (en kunnen) pakken, wil ze dat liever achter zich laten.

Hoger beroep

Marwan K. wilde best terugtreden als hij definitief zou zijn veroordeeld, maar aangezien het hoger beroep in april dient, is dat nog niet gebeurd. Desondanks heeft Marwan K. besloten zich ‘vrijwillig’ terug te trekken.

De accountant “is bezig met de cijfers van STO over het afgelopen jaar”. Maar de advocate zegt in feite ook dat de deadline van 12.00 uur op vrijdag 18 januari niet gehaald gaat worden, men wil dan “onderliggende documenten ter inzage geven” tijdens een gesprek (een optie die de gemeente af heeft gewezen).

Uit de brief blijkt ook dat er aparte afspraken zijn over “bestaande belastingverplichtingen” van STO. Waar die uit bestaan is niet duidelijk.

Ook wil OFC het FIOD-onderzoek wel aan Oostzaan geven (maar dat was op 15 januari nog steeds niet binnen bij de gemeente). Ook de jaarrekening van OFC over 2019 wordt toegezegd.

Gemeente ‘aansprakelijk’

De advocate vraagt zich af op welke gronden Oostzaan het OFC-complex kan sluiten en stelt de gemeente meteen maar “aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen.” Oostzaan zegt zelf dat recht te hebben, er is een ‘erfpachtrelatie’ met OFC en het complex is slechts ‘in bruikleen’ gegeven aan de Stichting Sportcomplexen Twiskeweg. Die stichting heeft ook een brief geschreven aan Oostzaan waarin ze de gemeente aansprakelijk stelt, ook vraagt ze aandacht voor OKV, Compaen en kinderopvang Berend Botje die ook gebruik maken van het complex.

Aan het eind van de brief deelt Van der Plas nog even een sneer uit richting GroenLinks, partijleden uit het elftal O14 zouden leiders van andere jeugdelftallen hebben benaderd om een brief te ondertekenen waarin gepleit zou worden voor het verbreken met de banden met STO en de opheffing van het eerste elftal. Volgens Oostzaan ontberen deze ‘insinuerende opmerkingen’ elke onderbouwing.

Ook draagt Adèle van der Plas Oostzaan op “geen uitlatingen via de media te doen.”

OFC heeft een kort geding aangekondigd om 14.00 vandaag als de gemeente haar plannen voor sluiting doorzet.


Artikel is gebaseerd op eerdere berichten op De Orkaan over OFC en de schietschieter, brieven van de OFC-advocate en Stichting Sportparken Twiskeweg aan de Gemeente, de brief van de gemeente aan OFC en gegevens van de Kamer van Koophandel.