Voorrang Stationsstraat-Zaanweg Wormerveer terug naar oude situatie

Verkeer vanaf de Stationsstraat moet in de toekomst weer voorrang geven aan doorgaand verkeer over de Zaanweg in Wormerveer.

Ook komen er verkeersplateaus op de Zaanweg en verdwijnen er parkeervakken om bus- en vrachtverkeer meer ruimte te geven. De maximale snelheid blijft 30 km.

In 2018 werden het kruispunt en de Zaanweg heringericht om het aantrekkelijk voor bezoekers te maken. Vluchtheuvels en 30 km (veiliger naar het terras lopen) hielpen wel, maar het bleef smal als fietsers en auto’s elkaar passeerden. De nieuwe voorrangsregeling waarbij Stationsstraat-Zaanweg (richting Zaanbrug) een doorgaande voorrangsweg werd, leverde een onoverzichtelijke situatie op met veel ongevallen.

De kruising van de Zaanweg en de Stationsstraat was “de op drie na gevaarlijkste verkeersplek in de provincie Noord-Holland volgens een peiling van NH Nieuws” in 2019.

In september van dit jaar vroegen wij nog naar aanleiding van een ongeluk aldaar: “Kan kruispunt Stationsstraat-Zaanweg veiliger?” wat een stroom aan reacties opleverden

Zaanstad Zaanstad informeerde o.a. bij ondernemers, de Fietsersbond en Connexxion naar hun ervaringen. De snelheid van 30 km was geen probleem. Maar er kwamen wel opmerkingen over het gebruik en verkeersaanpassingen. De volgende zaken gaat de gemeente in december en januari aanpakken:

 • Om het verkeer af te remmen, komen er nu drie drempels. Twee bij de vluchtheuvels en één in plaats van de busdrempel.
 • De parkeerplaatsen naast de vluchtheuvels worden breder om te voorkomen dat bussen schade rijden aan de spiegels van geparkeerde auto’s.
 • De vier parkeervakken bij de vluchtheuvel in de bocht van de Zaanweg, verdwijnen. Dit is het grootste passeerknelpunt voor bus- en vrachtverkeer. Deze plekken worden opgehoogd tot dezelfde hoogte als het trottoir. Op deze plekken worden fietsenrekken geplaatst.
 • Het kruispunt bij de Markstraat wordt herstraat zodat het zichtbaar een gelijkwaardig kruispunt is. Het zebrapad naast het kruispunt verdwijnt; deze hoort niet in een verblijfgebied dat kenmerkend is voor de Zaanbocht.
 • De voorrangssituatie met de Stationsstraat gaat terug naar de oude situatie. Vooral voor fietsers is dat veel overzichtelijker en veiliger.

Lees ook:

Onder: de haaientanden komen dus weer terug. (foto: Google Streetview)

Deel dit artikel:

14 reacties

 • Didier Hennequin

  Kan dit besluit alleen maar toejuichen. Jammer dat er daarvoor eerst een aantal ongelukken moest gebeuren. Die T-splitsing blijft nu wel een heikel punt. Misschien dat er verbetering komt wanneer de nieuwe Zaanbrug er is…?

 • Sonja puhl

  De gemeente heeft nu gelukkig wel geluisterd naar de Fietsersbond. En deels hun advies overgenomen.

  • Bert Versteeg

   Ik heb het niet zo op die fietsersbond, die denken alleen maar aan fietsers.
   Een belangrijke taak voor een fietsersbond is ook het opvoeden van fietsers. De meeste ongelukken waarbij fietsers zijn betrokken komen niet door de wegindeling, drempels , onoverzichtelijke situaties etc. maar puur door hun gedrag. Fietsers moeten zich ook aan de regels houden dus richting aangeven, niet door rood rijden, verlichting voeren en niet appen of bellen op de fiets. De situatie op de kruising Zaanbocht / Stationsstraat is niet zo gevaarlijk als het lijkt. Straks komt er weer een nieuwe situatie waar verkeersdeelnemers aan moeten wennen en ook dan zullen er ongelukken gebeuren op kruising. Ik ben zowel automobilist als fietser en er kan echt veel verbeterd worden, niet alleen voor fietsers meer vooral de combinatie autoverkeer / fietsverkeer, de ene keer in het voordeel van fietsers de andere keer niet.

   • Rob Wolvers

    Ja, verkeersdeelnemers moeten vooral op elkaar letten en dat is op de erg drukke Zaanweg al lastig genoeg zonder alle obstakels.

    Verkeersveiligheid is gebaat bij een herkenbare en overzichtelijke weginrichting, dat werkt voorspelbaar verkeersgedrag juist in de hand. Op de Zaanweg was die overzichtelijkheid ver te zoeken. Bij overzichtelijkheid heeft iedereen voordeel, niet alleen fietsers, óók automobilisten.

    Blij dat er dit keer goed naar onze inbreng is geluisterd en daarom toch wel een compliment aan de ambtenaren van de Gemeente Zaanstad.

 • Sonja Puhl-Diehle

  Jammer dat de heer Versteeg zich niet eerst verdiept in de oorzaken van fietsongevallen. Dan had hij kunnen lezen dat zowel infrastrucktuur als voertuig en gedrag (automobilist en fietser) de oorzaken zijn van ongevallen. De Fietsersbond voedt geen fietsers op, maar helpt wel mee aan gedragsverandering door mee te toen aan bv verlichtingsactie en het geven van fietslessen. Wij nodigen heer versteeg graag uit om te komen praten over fietsveiligheid en het werk van de Fietsersbond

  https://www.swov.nl/feiten-cijfers/fact/fietsers-wat-zijn-de-belangrijkste-oorzaken-van-fietsongevallen

 • Bert Versteeg

  Als ervaren weggebruiker, zowel automobilist, fietsers en voetganger, zie ik toch dat vooral veel fietsers maling hebben aan de regels en ook vaak niet goed opletten.
  Fietsers zijn nu éénmaal een kwetsbare groep weggebruikers en dat betekend dat ze extra moeten opletten. In het artikel waar de link naar verwijst staan 3 (mede) oorzaken van fietsongelukken: de infrastructuur, het gedrag en de fiets zelf.
  Onder de noemer infrastructuur wordt vooral de kwaliteit van de weg genoemd zoals kuilen, sleuven, boomwortels en putdeksels als oorzaak maar ook gladheid.
  De situatie Zaanweg / Stationsstraat valt onder de noemer Infrastructuur. Voor fietsers zal de nieuwe situatie een verbetering zijn maar ook aan nieuwe situaties moet men wennen en moet men dus extra opletten.
  Al deze punten vallen voor mij onder de noemer opletten, je kan ze namelijk ontwijken. Bij nat wegdek moet je weten dat de belijning glad kan zijn.
  Wat ook niet in het artikel staat zijn de weersomstandigheden, bij harde wind en storm kan het gevaarlijk zijn om te fietsen. Ook mist en de laagstaande zon is debet aan ongevallen en als laatste natuurlijk winterse omstandigheden.
  De indeling van de weg is soms ook een oorzaak , zo is het veiliger om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer. In het artikel wordt bijvoorbeeld niet gesproken over de elektrische fietsen. De laatste jaren is er een enorme toename van het gebruik van die fietsen en vooral ouderen kunnen niet goed over weg met die fietsen.

  • Maut Boshart

   ‘Fietsers vormen een kwetsbare groep weggebruikers en dat betekent dat ze extra moeten opletten …’ Wat een rare zin. Dat moet toch zijn: ‘Automobilisten vormen een gevaar voor de fietser en daarom moeten ze goed letten op deze kwetsbare verkeersdeelnemers.’ Een automobilist beschikt over een potentieel moordwapen en moet zich daar altijd terdege van bewust zijn. Dit nog los van het feit dat een belangrijk deel van de fietsers bestaat uit pubers die zo hun eigen kenmerkend gedrag hebben. Automobilisten zijn volwassenen die wel over hun eigen gedrag kunnen nadenken en er zich bewust van moeten zijn dat elke ontmoeting tussen auto en fietser in het nadeel van de fietser eindigt.

   • Bert Versteeg

    Maut, ik denk dat je me verkeerd begrijpt, in mijn ogen is jouw zin “Automobilisten vormen een gevaar voor de fietser en daarom moeten ze goed letten op deze kwetsbare verkeersdeelnemers” dan net zo`n rare zin maar we bedoelen eigenlijk hetzelfde.
    Als automobilist moet je rekening houden met het onvoorspelbare gedrag van fietsers maar fietsers moeten ook rekening houden dat een automobilist de fietser niet ziet. Ik neem als voorbeeld de fietsoversteekplaats bij de rotonde in Westerkoog. Fietsers hebben daar voorrang en nemen dat vaak ook met regelmatig ongelukken tot gevolg. Als fietser moet je je er van bewust zijn dat de automobilist je niet ziet en dat je tijdig kunt stoppen. Een ander mooi voorbeeld zijn vrachtwagens.Ik zie regelmatig fietsers domme dingen doen zoals bij een stoplicht naast een vrachtwagen gaan staan die rechtsaf wil slaan. Er zijn zo al vele zeer ernstige ongelukken gebeurd. Je moet altijd rekening houden dat de vrachtwagen moet afslaan dus ga je er achter staan ipv er naast.
    Automobilisten moeten weer veel alerter zijn bij het in- en uitparkeren, het uitstappen of het achteruitrijden. Het zal niet de eerste keer zijn dat een fietser ineens moet uitwijken, of erger, voor een auto of een openslaand portier
    Maar je noemt als voorbeeld pubers waarvan ik vind dat hun gedrag wel meevalt maar de groep fietsers die echt overal maling aan hebben zijn wielrenners.

    • Dennis Bouman

     Ik denk dat alle fietsers ook auto/vrachtwagen moeten rijden, dan zien ze pas hoe gevaarlijk ze soms bezig zijn. Je kan goed opletten als automobilist, maar sommige fietsers lijken wel levensmoe.

  • Rob Wolvers

   Zelfs in het “anarchistische” Amsterdam volgt 87% van de fietsers netjes de regels, hoe moeilijk ze het ook soms gemaakt wordt. Zou dat in Zaanstad dan zoveel anders zijn?

   https://www.parool.nl/nieuws/amsterdamse-fietsers-houden-zich-keurig-aan-de-regels~be0a4b87/

   De oorzaak van ongevallen is niet altijd gemakkelijk af te leiden uit de beschikbare bronnen van CBS, BRON, STAR en de SEH’s. Vooral omdat de diverse registraties niet volledig zijn en ze er verschillende manieren op nahouden.

   Als we ons echter beperken tot de overlijdens onder fietsers weten we wel iets meer. Bij ongeveer een kwart spelen straatmeubilair en slecht onderhouden wegen een rol. Bij de overige ongevallen is bijna altijd een motorrijtuig betrokken en daar valt het grote aantal voorrangsfouten door de bestuurders daarvan op.

   Over een lange periode is er wel sprake van een gunstige ontwikkeling geweest. Het aantal fietsdoden is tussen 1990 en 2019 gedaald van 240 naar 203, terwijl we in die tijd wel veel meer zijn gaan fietsen. Gerekend per kilometer was er zelfs een afname van 35%.

   Hoe is dat bereikt? Nou, o.a. omdat de Fietsersbond al meer dan 20 jaar pleit voor overzichtelijke en voorspelbare weginrichting.

   Zoals nu bij de Zaanweg.

 • Peter Moerland

  Het is goed dat dit staaltje verkeerskunde weer teruggedraaid wordt. Vanuit de fitnessruimte op de eerste verdieping van Gezond Plus kon je met een beetje boerenverstand al zien dat het een levensgevaarlijk kruispunt was geworden. Hoe deskundig moet je zijn om zoiets te ontwepen denk je dan. Fietsers zijn inderdaad kwetsbare weggebruikers ten opzichte van automobilisten, alleen voorrang krijg je. Voorrang opeisen lijkt echter meer regel dan uitzondering geworden.

 • D. Eijer

  Ik vind het jammer dat de discussie zich zo op het gedrag van fietsers richt.

  Ik hoor niemand over het feit dat de gemeente de inrichting van de Zaanbocht volgens mij bewust onveilig heeft aangepast. Om de snelheid terug te brengen is de verkeersruimte smaller gemaakt, obstakels op de weg geplaatst en een onoverzichtelijk en onlogisch kruispunt aangelegd. Door deze gevaarlijke situatie voor alle verkeersdeelnemers te introduceren dacht men kennelijk dat ze over de rug van de veiligheid van alle burgers de snelheid wel konden drukken. Met alle gevolgen op de koop toe.

 • Daantje Kramer

  Ik kijk reikhalzend uit naar de verbeteringen, als fietser!

 • Hans Boon

  Als fietsende Automobilist rijd ik dagelijks over de Zaanweg en Stationsstraat zowel op de fiets als met de auto.
  Mijn ervaring is dat het gedrag van alle weggebruikers dus ook van lopers die lak hebben aan rood licht en op enkele meters van het Zeebrapad oversteken.
  De herindeling van de Zaanweg is een verbetering maar zal het gedrag van de weggebruikers niet veranderen. Ben benieuwd of het inderdaad minder ongelukken zal opleveren. Ik hoop het !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *