De VVD heeft zich vandaag uitgesproken tegen een Zaans Ondernemersfonds. GroenLinks, SP en ROSA hadden zich al tegen het fonds uitgesproken. Het ontbreken van de steun van ‘ondernemerspartij’ VVD maakt het plan vrijwel kansloos.

Dit najaar beslist de raad over het Ondernemersfonds. Het plan werd gesteund door het Zaans Ondernemers Netwerk en de besturen van enkele bedrijvenverenigingen. Maar er is verzet vanuit ondernemersverenigingen zelf, individuele ondernemers, sportverenigingen en stichtingen.

In Assendelft en Westzaan is weinig steun. De besturen van Stadshart Zaandam en Zaandelta zijn voor. Bij Noordenveld/Molletjesveer is er steun vanuit het bestuur maar verzet vanuit de leden (ZaanRadio, interview na ± 8m.). Bestuurslid Petra Derlagen zou tegen Dagblad Zaanstreek gezegd hebben dat “circa 60 leden van de vereniging voor het fonds gestemd hebben”.

Geconfronteerd met deze uitspraak zegt Derlagen tegen De Orkaan dat ze dat niet gezegd heeft:

“er is geen stemming geweest, de leden zijn geïnformeerd tijdens de ledenvergadering en toen hoorden we geen negatieve geluiden. Er komt overigens wel een stemming tijdens de ledenvergadering van oktober.”

Tegen belastingverhoging

De opstelling van de VVD  maakt die stemming zo goed als overbodig. Lastenverhoging is voor de liberalen onbespreekbaar. Raadslid Rina Schenk zegt op de website van de partij:

Dit fonds wordt gefinancierd door een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting op niet woningen. De VVD is, evenals de Raad Nederlandse Detailhandel tegen belastingverhogingen en een OZB heffing is bedoeld voor financiering van gemeentelijke taken. Dit extra geld gaat naar het Ondernemersfonds en de politiek heeft niets meer te zeggen over besteding en uitzonderingen.

… ook sportaccommodaties, buurthuizen, zorginstellingen en de gevangenis moeten dan dus meedoen. Je hebt dus als eigenaar en/of huurder geen keuze meer of je mee doet aan het fonds of niet. (…) bezwaar maken kan alleen tegen de WOZ waarde, niet tegen het feit dat de regel voor het ondernemersfonds op het biljet staat. Het is in die zin dus helemaal niet democratisch.

Als oplossing voor zorg, sport en maatschappelijke organisaties hebben de initiatiefnemers aangegeven te zullen gaan werken met een retributieregeling. Dat houdt in dat je eerst de rekening betaalt en daarna je geld kan terugvragen bij het fonds. Dat betekent meer administratieve rompslomp en regeldruk voor deze organisaties. (…). Wat deze retributieregeling betekent voor de opbrengst van het fonds (zal lager worden) en voor de kosten van het fondsbeheer konden de initiatiefnemers tijdens de informatievergadering op 8 september nog niet aangeven.

Als je als betaler mee wilt praten en beslissen over de besteding van het geld binnen jouw gebied moet je lid worden van de bedrijfsvereniging in dat gebied. Het lidmaatschap is niet kosteloos. In Nederland is er het récht op vereniging en dit is, als je wil meepraten, een plícht.

De VVD beveelt de Bedrijfs Investerings Zone (BIZ) aan voor ondernemers. In een gebied is dan een meerderheid nodig van de beoogde ondernemers.

Dat is pas een democratisch besluit. Als de meerderheid voor is, doet iedereen mee. En je kunt goed inschatten in welk gebied het wel goed is een fonds te hebben zoals centrum Zaandam, Wormerveer of bedrijventerreinen en welke gebieden, zoals het lint van Westzaan, niet. Volgens de initiatiefnemers van het Ondernemersfonds is al eens tevergeefs geprobeerd in enkele gebieden een BIZ  regeling tot stand te brengen. Maar daar was toen geen meerderheid voor te vinden. Er lijkt dus geen sprake te zijn van een groot draagvlak bij de ondernemers, iets wat voor de VVD, evenals voor MKB Nederland, een groot probleem is.

vvd-lagere-belastingen