Het warmtenet in Zaandam-Oost is bijna klaar maar ingebruikname gaat dit jaar niet lukken, “niet voor het stookseizoen”.

Het uitstel is het gevolg van de stikstof-uitspraak van de Raad van State waardoor er nog geen vergunning door de Provincie voor ingebruikname van de biomassacentrale is afgegeven.

Zaanstad verwacht “op korte termijn duidelijkheid over de consequenties en de concrete startdatum van het warmtenet.”

Naar aanleiding van de stikstof-uitspraak zijn in de centrale verbeteringen doorgevoerd om de stikstof-uitstoot verder terug te dringen.

De gemeente is aandeelhouder van Warmtenetwerk Zaanstad B.V. en onderzoekt of de vertraging consequenties voor de gemeente als aandeelhouder.

Op de website van Warmtenet wordt overigens nog wel uitgegaan van aansluiting dit jaar:

“Voor de bewoners van de aan te sluiten flatgebouwen betekent de vertraging dat de flatgebouwen voorlopig op de huidige manier worden verwarmd. Bij een voorspoedig besluit van de Omgevingsdienst verwachten we dit jaar nog twee flatgebouwen aan te kunnen sluiten. De overige flatgebouwen volgen begin volgend jaar. Daarnaast lopen de gesprekken om ook de nieuwbouwwoningen in het Gouwpark en Oostzijderpark bij oplevering aangesloten op het warmtenet.”

Eigenlijk had het warmtenet in 2016 al in bedrijf moeten zijn.

Het tracé (de blauwe lijnen)

Biomassacentrale in aanbouw

Bronnen: Raadinformatiebrief gemeente Zaanstad, website Warmtenet, foto’s: De Orkaan, kaartje: Warmtenet.